klima_snølaster.JPGEt klima som endres kan gi større snølaster enn bygningene er konstruerte for

Klimaendringer

Økningen i nedbør og vind vil gi kraftigere belastning på vår kulturarv. Bygninger og interiører vil være spesielt truet ved økt risiko for fuktrelaterte skader som sopp og innsektsangrep, saltforvitring og frostskader. Flom og ras vil kunne skade hele kulturmiljøer og store områder med arkeologiske levninger.

NIKU gjennomfører vurderinger av bygninger, kulturmiljøer og landskap, med forslag til overvåking og tiltak som kan være aktuelle for å unngå klimarelaterte skader de kommende årene. I forbindelse med klimaendringene kommer krav på energieffektivisering av bygninger og klimagassberegninger. NIKU gir råd om inneklima, aktuelle tiltak og overvåking.

Les mer om bygninger og klimatilpasning

Les om forebygging av fukt- og klimaskader i kirkebygninger

Les mer om det svenske forskningsprogrammetSpara och bevara, der NIKU er medlem av programrådet.

Les artikkelen "Kirker og oppvarming - Hva skjer?" Haugen & Olstad, 2012, Meddelelser om konservering, nr. 1, side 21-29.