Tapet på Borgestad gårdI 2010 foretok NIKU en tilstandsundersøkelse av et 1700-talls bemalt lerretstrekk på Borgestad gård. I 2011 utførte NIKU en omfattende behandling av tapetet på grunnlag av tilstandsundersøkelsen.

Veggfast dekor (interiør)

Veggfast dekor og eldre tapeter må forvaltes aktivt for å beholde sin kulturhistoriske, estetiske og økonomiske verdi. Etablering av gode oppbevaringsmiljøer og skånsom behandling har avgjørende betydning for å sikre lang levetid og verdien.

Private og offentlige eiere av historiske interiører vil i NIKU finne en unik sammensetning av avansert konserveringskompetanse, metodikk og teknologi. Det gjelder for både behandling av generelt forfall og mer kompliserte skader, og tilbakeføring til original fargebruk og dekor. NIKU har bred kompetanse på malte interiører og fasader, deriblant tapeter. Vi kan tilby behandlingsvurdering og kostnadsoverslag på større prosjekter, rådgivning i tilknytning til renhold og miljø, samt bygnings- og fargehistoriske undersøkelser. Av mer konkrete behandlinger utfører NIKU fastlegging av løs maling, rensing, utbedring av hull og revner og retusjering. NIKU utfører også restverdisikring og skadeutbedring ved brann, vannlekkasje osv. I tillegg har intstituttet bred forskerkompetanse på dette området og har både et nasjonalt og internasjonalt nettverk knyttet til forskning på historiske materialer og metoder.

NIKUs uavhengighet sikrer våre kunder en uhildet vurdering av den generelle tilstand, omfanget på skader og behandlingsbehov. NIKU har som profesjonell tjenesteyter etablert strenge retningslinjer med hensyn til konfidensialitet.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.