Kirker og kirkegårder

NIKU har nasjonal og til dels internasjonal spisskompetanse når det gjelder kirker og klostre fra så vel middelalder som nyere tid: utredning, forsking, registrering, utgraving, interiør, overflatedokumentasjon og landskapsanalyse. Vi har forskere og teknikere på fagområder som arkeologi, kunsthistorie, liturgi, arkitektur, kirkehistorie, ingeniørkunst, humanosteologi og konservering.

For arkeologi spesielt, har NIKU hatt en lang rekke oppdrag med å planlegge og gjennomføre arkeologiske undersøkelser av kirker og kirkegårder fra middelalderen. Ved å anvende moderne høyteknologi har vi kunnet foreta raske og svært nøyaktige registreringer av så vel stående murverk som skjulte strukturer under bakkeoverflaten.

I middelalderbyene kommer man pga. bygge- og reparasjonsprosjekter med jevne mellomrom i kontakt med kirkeruiner og nedlagte kirkegårder. Det som i dag er store og moderne byer – Oslo, Sarpsborg, Tønsberg, Skien, Bergen og Trondheim – var byer også i middelalderen, og i disse byene ble det bygd svært mange kirker og klostre. Slike anlegg var svært viktige i dagliglivet for middelalderens mennesker Det er viktig at disse kulturminnene undersøkes og dokumenteres på en faglig forsvarlig måte.

Les mer om kirkebygninger

Les mer om konservering av kirkekunst og inventar