Arkeologi og teknologi

NIKU har de siste årene satset sterkt på bruk av nyere teknologi innen arkeologisk feltarbeid. Dette gjelder på forskningssiden, men også i form av at vi i sammen med våre samarbeidspartnere leverer en rekke ulike tjenester på dette området. I tillegg til bruk av digital oppmåling (totalstasjon) og GIS-verktøy ved arkeologisk feltdokumentasjon, gjennomfører vi arkeologisk registreringer som kombinerer bruken av en rekke fjernmålingsteknikker. Både satellittopptak, flyskanning, ortofoto, bakkebasert skanning og geofysiske undersøkelser har nå blitt en del av vår arkeologiske hverdag.

Publisert