Arkeologi

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene. I tillegg til middelalderbyene, har våre arkeologer ansvaret for undersøkelser ved middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Våre forskningsaktiviteter kretser hovedsakelig rundt middelalderarkeologi, kulturlagsovervåkning og historisk arkeologi, alt fra sen vikingtid opp til vår egen tidsalder. Vi har også ansvar for kulturlagsovervåkning i og utenfor middelalderbyene.
NIKU er ledende i bruk av ny teknologi i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring. Viktige utviklingsområder er bruk av satellitt, laserskanning fra fly og bakke, samt geofysiske undersøkelser.

Avdelingsleder Lise-Marie Bye Johansen

Ansatte