Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap

NIKU utvider sin FoU-aktivitet knyttet til bruk og utvikling av teknologi til undersøkelse, registrering, dokumentasjon og overvåking av ulike typer kulturminner.

Vi utvikler og implementerer nye metoder for å fremskaffe grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning av kulturarven. NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring. Viktige utviklingsområder er:

Avdelingsleder Knut Paasche

Ansatte

Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap