Konservering

Våre 15 konservatorer undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Private og offentlige eiere av skulpturer, billedkunst og interiør vil i NIKU finne en unik sammensetning av avansert konserveringskompetanse, metodikk og teknologi. Dette gjelder for behandling og skadeutbedring. I tillegg til undersøkelser og konkrete tiltak som tar sikte på bevaring, arbeider NIKU med kartlegging av håndverks- og maleteknikker, skadeanalyse og tiltak innen preventiv konservering, for å forebygge og unngå slitasje og skader.

Avdelingsleder Merete Winness

Ansatte

Konservering