Samfunn og forvaltning

Våre forskere har kunnskap om hvordan kulturminner og kulturmiljøer fungerer og kan brukes i ulike samfunnskontekster. Aktiviteter og utviklingsarbeid drives gjennom forskning, utredning og rådgivning hvor både verdiskapning og forvaltning står sentralt.

NIKU driver forskning og utredning knyttet til offentlig sektor og virkemiddelbruk knyttet til forvaltning av kulturminner og –miljøer. Vi arbeider med verdiskapning, verditilskrivning, kulturminner som ressurs, potensialet for turisme og arbeidsplasser, verdensarvsteder, mangfold og involvering, tilgjengelighet, policy- og forvaltningspraksis.

Avdelingsleder Sveinung Krokann Berg

Ansatte

 

Samfunn og forvaltning Samfunn og forvaltning