Bygning

Avdelingen har kompetanse innenfor eldre bygningsteknikk samt bygnings- og arkitekturhistorie.

Vi gjennomfører blant annet skadevurderinger, tilstandsanalyser og overvåking av bygninger og ruiner.I tillegg tilbyr vi bygnings- og arkitekturhistoriske undersøkelser samt datering, dokumentasjon og oppmåling av bygninger. Vi utvikler også forvaltningsplaner for verneverdige bygninger, og gir råd relatert til energisparing, inneklima og klimatilpassing. Vi bistår både offentlig forvaltning og private eiere av eldre bygninger. I tillegg deltar vi i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor ovennevnte temaer.

Avdelingsleder Annika Haugen

Ansatte