Habitat 2009.jpgSlum cultures - the role of cultural heritage in poor urban settlements. Here, Accra, Ghana.

Kulturarv i slumområder - Habitatdagen 2009

NIKU og Habitat Norge holdt en konferanse om kulturarv i slumområder på Habitatdagen i 2009. Konferansen tok opp ulike sider ved kulturarv og hvordan kulturarven kan ha betydning både i planleggingsprosesser og for fattiges deltagelse i byutvikling. Temaet rettet seg inn mot både den Internasjonale Habitatdagen 2009 (Planning our urban future) og Norges Kulturminneår 2009.

  • Hva slags kulturarv har disse menneskene krav på?
  • Har mennesker som bor i slum en historie og en kulturarv som er av betydning både for seg selv og oss? 
  • Hvilken kulturarv er dette?
  • Hvordan kan kulturarven være en ressurs i hverdagen og i fremtiden for slumbeboere?

Les rapporten

Kulturarv i slumområder - Habitatdagen 2009