Bolverkskar

LAND: Nyere tids arkeologi: Vern, forvaltning og kilde til historisk kunnskap

Prosjektets formål er å øke kunnskapen om etterreformatoriske arkeologiske kulturlag samt se på praksis rundt vern av dette arkeologiske kildemateriale.

Prosjektets målsetninger er å:

 • evaluere det historiske potensialet i de etterreformatoriske arkeologiske urbane kulturlagene
 • vise disse kulturlagenes verdier både som kilde til kunnskap og formidling
 • vurdere om denne kulturhistoriske resursen trenger evaluering og oppgradering av sin vernestatus
  dersom dette siste er tilfelle, definere passende og effektive vernekriterier
 • foreta en vurdering av det eksisterende lovverket, forskrifter og praksis innenfor nasjonalt- og lokalt kulturminnevern. Dette med hensikt på å komme med forslag til forbedring av vernet av dette kulturminnet.

Prosjekter er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Miljø 2015 for perioden 2009-2012.

Prosjektdeltakere:

 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Institutt for historiske og klassiske fag, NTNU
 • Vitenskapsmuseet, NTNU
 • Riksantikvarieämbetet i Sverige
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Riksantikvaren
Publisert