Risor kirke

Prekestolen og altertavlen i Risør kirke ferdig konservert

En engel på høyre side av altertavlen i Risør kirke har i løpet av de siste 20 årene mistet mye maling, og mer sto i fare for å forsvinne. Både altertavlen og preke-stolen har vært på Riksantikvarens prioriteringsliste over ventende konserveringsarbeider. Derfor har konservatorer fra NIKU i oktober brukt tre uker til konsolidering (sikring av løs maling), rensing, fernissering og retusjering, for å bevare inventaret best mulig.

– Konsolideringen av løs maling har vært veldig tidkrevende, på grunn av malingens lagoppbygging og mengden løs maling, sier prosjektleder Nina Kjølsen. – Siden det er lag av opprinnelig maling, oppmaling fra 1895, og en siste oppmaling fra 1928, så var malingsflakene vi måtte feste svært tykke og stive. Dette er blitt gjort med flere påføringer av lim, etterfulgt av varme og press. Vi ble veldig fornøyd med sluttresultatet, sier hun.

Risør kirke stod ferdig bygget som en korskirke i tømmer i 1647. Altertavlen kom til kirken ved en tilfeldighet. Med på et lasteskip fra Holland var et stort maleri på vei til en kirke i Riga. Men skipet havarerte utenfor Tvedestrand. En av de mektige handelsmennene i Risør kjøpte den synkende lasten og fikk reddet maleriet. Det er malt av en ukjent kunstner etter et stikk av Boëthius Bolswert, som igjen har benyttet et Rubensmaleri som forelegg. Maleriet ble skjenket i gave til kirken i ca 1660. Den utskårede prekestolen og altertavlens corpus ble skåret i henholdsvis 1667 og 1674. Prekestolens trappevange kom på plass i 1774.

I 1895 ble både prekestol og altertavle malt hvite med forgylte detaljer. Men kirkestilen skiftet igjen, og i 1928 var Finn Krafft i Risør kirke på oppdrag fra Riksantikvaren, og skrev i sin rapport: ” altertavlen og prekestolen fikk igjen sine barokkfarver. Paa svart bunn gløder det i sølv, gull og rødt, mens en dempet grønn, en mattblaa og en pergamenthvit farve hovedsakelig er brukt til drakterne.”

Under NIKUs konserveringsarbeid ble det konstatert at Krafft hadde truffet ganske godt da teamet hans malte opp igjen altertavlen og prekestolen. De hadde i hovedsak bare dempet fargene noe i forhold til de opprinnelige. Men andre steder var det tydelig at de hadde tatt egne valg. Det som opprinnelig hadde vært en lyseblå sky rundt Jesus, er i dag malt beige.

NIKUs konservatorteam bestod av prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi, Dagheid Berg, Ingrid Matheson, Carina Igelstad og hospitant Magalie Bonaud.

FOTO OVER: Prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi og Carina Igelstad retusjerer skadene på prekestolen i Risør kirke. UNDER: Engelen på høyre side av altertavlen før og etter konservering. Den hadde opprinnelig maling og to lag fra 1895 og 1928. Med en liten pensel ble lim påført under malingslaget. Deretter ble det brukt lokalvarme og press for å feste malingen.

 

Prekestolen og altertavlen i Risør kirke ferdig konservert