Elin Rose tar med kamera for å dokumentere kulturminner i Nord-Norge.

Elin Rose MyrvollAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 77750424Mobil: 95062570

Biografi

Myrvoll er leder for Nordområdeavdelingen i Tromsø og har arbeidet i NIKU siden 1999. 

Myrvoll har sin har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystemer), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Myrvoll har tidligere arbeidet 6 år i kulturminneforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, og to år ved Várjjat Sámi Musea i Unjárgga /Nesseby kommune. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på nordnorsk og samisk kulturhistorie.

Myrvoll skrev doktoravhandlingen "I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning" ved Universitetet i Tromsø.

______________________________________________________________________

Elin Rose Myrvoll is the Head of the High North Department in Tromsø, and has worked for NIKU since 1999.

Myrvoll's main areas of expertise are in northern Norwegian and Sami archaeology and cultural history, GIS (geographic information systems), landscape analyses, impact assessments, and the recording and documentation of cultural monuments.

Myrvoll previously worked in cultural heritage management in Finnmark county, and spent two years at the Várjjat Sámi Museum/Nesseby muncipality. She has managed and participated in several projects focused on northern Norwegian and Sami cultural history.

Myrvoll holds a PhD from the University of Tromsø.