Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP.

Liberaleren - 2017-03-13

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå .

Kaupang er mindre enn tidligere antatt.

NRK no Distrikt - 2017-03-05

Skanning med georadar av en av Norges eldste byer, viser at bebyggelsen dekker et mindre område enn hva man tidligere har trodd.

Trondheim er kanskje eldre enn man har antatt.

NRK - 2017-02-06

Nå starter siste fase av de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim, og forventningene er store.

LO - gruvesannhetens forvaltere?

ifinnmark.no - 2017-01-19

- Det er svært alvorlig når en viktig samfunnsaktør og opinionspåvirker som LO så tydelig viser at man ikke bryr seg om verken sannheten, miljøet eller de næringer som gruva vil komme i konflikt med.

Gammel bygård: Vinduene trekker og strømregningen hennes blir høy hver vinter.

Adresseavisen - 2017-01-11

Gammel bygård: Vinduene trekker og strømregningen hennes blir høy hver vinter.

Fresjeborgens Venner var ikke død.

Østlands-Posten - 2017-01-07

I lys av alt som allerede er funnet etter Fresjeborgen i bakken ved sørøstbredden av Farrisvannet har Fresjeborgens Venner nå fått tillatelse til å lete videre i området.

Skal renoverast.

Firda Tidend - 2017-01-02

Gamle Gimmestad kyrkje skal renoverast for 1,5 mill. kroner. - Vi kan starte arbeidet til våren. Det er vi glade for, seier kyrkjeverje Kurt Djupvik.

Fant hundretalls menneskeknokler under nye Follobanen.

MSN Nyheter - 2016-12-22

Funnene ble gjort rett sørvest for Saksegården i Oslo sist onsdag.

Olav den helliges kirke på arkeologisk toppliste.

Adressa.no - 2016-12-21

Funnet av Klemenskirken i Trondheim i fjor har havnet på listen over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden.

Taubanebukker råtner og gravsteder vaskes på havet på Svalbard.

NRK no Distrikt / Norge nå - 2016-12-06

Tre hvalfangergraver på Svalbard ble i sommer nødutgravd, før de ble vasket på havet.

- Nesten som et tegn.

Adressa Nordmøre - 2016-11-20

- Den aller første Olavs-kirken i Trondheim blir funnet nesten samtidig som man vigsler den nye til Olavs ære. Det er nesten som et tegn, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme.

Denne oppdaget ukjente kulturminner under bakken.

NRK no Vestfold - 2016-11-18

FUNN: Denne georadaren blir brukt til å undersøke hva som befinner seg under bakken. Til nå har den gjort noen interessante funn i Vestfold.

Politikerne vet ikke verken hvor eller hva hagebyen er.

Tønsbergs Blad - 2016-11-18

I TB påpekes at politikere og administrasjon på Nøtterøy ikke vet hvor Teie - Nøtterøy hageby er, og at de ikke vet at hagebyen er regulert til hensynssone med strenge reguleringsbestemmelser i kommuneplanen fra 2015, enda det står øverst i kommuneplanteksten.

Til alters i Vangskyrkja.

Hordaland - 2016-11-13

- Utfordringa er å få ressursane me brukar i restaureringa til å hengja saman med det originale.