Syv team til regjeringskvartalet.

Arkitektur - 2016-11-04

Statsbygg offentliggjorde 26. oktober at syv tverrfaglige team er valgt ut til plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. De sju teamene er sammensatt av hele 59 firmaer, og av disse er det 20 arkitektkontorer.

Fagkonsulent/forsker.

Arkitektnytt - 2016-11-02

Fagkonsulent/forsker til Bygningsavdeling - Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU.

- Den finnes nok ikke.

Hamar Dagblad - 2016-10-27

Mange skatter er ennå ikke gravd fram ute på Domkirkeodden, men biskop Mogens tunnel blir nok aldri funnet. Fordi den ikke finnes.

Disse konkurrerer om å tegne regjeringskvartalet.

NRK no Urørt - 2016-10-26

Det blir karakterisert som et av de mest omfattende utbyggingsprosjektene i Norge, det nye regjeringskvartalet. Idag fikk vi vite hvilke sju arkitektgrupper som er finalister i konkurransen.

Slåss mot det planlagte massedeponiet i Spydeberg - mener viktige kulturminner må bevares.

Smaalenenes Avis - 2016-10-24

Stedet hvor det planlegges et massedeponi, har en helt spesiell kulturhistorisk betydning, mener arkeologer.

Kulturbærerens rolle.

Verdidebatt.no - 2016-10-17

Kulturbærerens rolle er ikke å søke fremtiden, men fortiden. Å finne frem til hvordan forfedrene levde, deres spor, for så å ivareta dette på et retrovativt sett.

Den dype grenda.

Verdidebatt.no - 2016-10-14

"De grendene som i fremtiden vil blomstre, er de dynamiske grendene som takler endring og har kapasitet til å tilpasse seg nye behov og samtidig bringer med seg grendas langtidshukommelse som en vital ressurs."

Gull er ikke nok for denne arkeologen.

NRK no Distrikt / Norge nå - 2016-10-06

LARVIK: Arkeolog håper å kunne fylle et stort kunnskapshull om vikingtiden i vikingfylket Vestfold.

Hva var Stavanger før Domkirken?

Stavanger Aftenblad - 2016-09-27

Byen, bispestolen og universitetet bør gå sammen for å kaste nytt lys over Stavanger bys middelalderhistorie - i tide til 900-årsjubileet om åtte-ni år. Arbeidet må starte nå.

Hvem står bak RKV-søknadene?

Arkitektnytt - 2016-09-22

Vi har snakket med de åtte søkerne om sammensetningen av gruppene og hvilke intensjoner de har.

Her endres kjøremønsteret i Bergen sentrum for alltid.

NRK no Distrikt / Norge nå - 2016-09-19

Mandag formiddag startet arbeidet med å ruste opp den verneverdige Kong Oscars gate i Bergen. Det kan få store konsekvenser for trafikken i sentrum de kommende årene.

Skal avdekke Hamars middelalderby.

NRK no NRK Hedmark og Oppland - 2016-09-19

Med en georadar, som nærmest kan se under bakken, skal arkeologer nå avdekke Hamarkaupangen, Hamars middelalderby.

Vil bygge 8 etasjers blokker i "vernet" område på Abbediengen

Akersposten.no - 2016-09-14

I et område på Abbediengen krever utbygger at bystyret skal behandle privat reguleringsplan for blokkbebyggelse, selv om småhusområdet er pekt ut å ha stor verneverdi. Plan- og bygningsetaten vil ikke behandle søknaden.

Kulturminnedag markeres av museet denne helgen.

Østlandsposten - 2016-09-08

Hvert år blir Kulturminnedagen markert. I år kan man høre om Herregården.

Øvre Eiker - et maktsentrum i vikingtida.

www.eikernytt.no - 2016-09-01

Høsten 2015 ble det tatt i bruk georadar for å sjekke områdene rundt Hokksund, etter at det ble funnet et sjeldent irsk relikvieskrin av metallsøkere i 2014. I på biblioteket kan du høre mer om funnene som ble gjort.