Denne oppdaget ukjente kulturminner under bakken.

NRK no Vestfold - 2016-11-18

FUNN: Denne georadaren blir brukt til å undersøke hva som befinner seg under bakken. Til nå har den gjort noen interessante funn i Vestfold.

Politikerne vet ikke verken hvor eller hva hagebyen er.

Tønsbergs Blad - 2016-11-18

I TB påpekes at politikere og administrasjon på Nøtterøy ikke vet hvor Teie - Nøtterøy hageby er, og at de ikke vet at hagebyen er regulert til hensynssone med strenge reguleringsbestemmelser i kommuneplanen fra 2015, enda det står øverst i kommuneplanteksten.

Til alters i Vangskyrkja.

Hordaland - 2016-11-13

- Utfordringa er å få ressursane me brukar i restaureringa til å hengja saman med det originale.

Har trolig oppklart eldgammelt mysterium.

TV 2 se hva som skjer / TV2 no - 2016-11-10

Kirken til Olav den Hellige er beskrevet i Snorres kongesaga, men ingen har visst nøyaktig hvor den lå.

- Det viktigste arkeologiske funnet i Norge etter krigen.

NRK - 2016-11-10

Riksantikvar Jørn Holme er torsdag på plass i Trondheim for å se på utgravingen av Klemenskirken. - En sensasjon, sier han.

Arkeologer skal ha funnet kirken til Olav den hellige.

MSN Nyheter - 2016-11-10

Fundamentene er trolig det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på 100 år.

Arkeologisk funn: - Her lå Olav den Hellige i 25 år.

Aftenposten Interaktiv &Oslash konomi Nøkkeltall - 2016-11-09

Under utgravinger i Trondheim sentrum har arkeologer funnet det de mener er rester av Clemenskirken, Olav den helliges kirke.

- Her lå Olav den hellige i 25 år.

Adressa.no - 2016-11-09

Under utgravinger i Trondheim sentrum har arkeologer funnet rester av det de mener er Klemenskirken, Olav den helliges kirke.

Sjekk ut 3D-kartet av kirkeruinene.

Adressa.no - 2016-11-09

Slik fremstiller forskerne i Niku (Norsk institutt for kulturminneforskning) utgravingstomta ved Folkebiblioteket i Trondheim.

Syv team til regjeringskvartalet.

Arkitektur - 2016-11-04

Statsbygg offentliggjorde 26. oktober at syv tverrfaglige team er valgt ut til plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. De sju teamene er sammensatt av hele 59 firmaer, og av disse er det 20 arkitektkontorer.

Fagkonsulent/forsker.

Arkitektnytt - 2016-11-02

Fagkonsulent/forsker til Bygningsavdeling - Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU.

- Den finnes nok ikke.

Hamar Dagblad - 2016-10-27

Mange skatter er ennå ikke gravd fram ute på Domkirkeodden, men biskop Mogens tunnel blir nok aldri funnet. Fordi den ikke finnes.

Disse konkurrerer om å tegne regjeringskvartalet.

NRK no Urørt - 2016-10-26

Det blir karakterisert som et av de mest omfattende utbyggingsprosjektene i Norge, det nye regjeringskvartalet. Idag fikk vi vite hvilke sju arkitektgrupper som er finalister i konkurransen.

Slåss mot det planlagte massedeponiet i Spydeberg - mener viktige kulturminner må bevares.

Smaalenenes Avis - 2016-10-24

Stedet hvor det planlegges et massedeponi, har en helt spesiell kulturhistorisk betydning, mener arkeologer.

Kulturbærerens rolle.

Verdidebatt.no - 2016-10-17

Kulturbærerens rolle er ikke å søke fremtiden, men fortiden. Å finne frem til hvordan forfedrene levde, deres spor, for så å ivareta dette på et retrovativt sett.