Konservering

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
ØrnhøiAnne ApalnesMalerikonservatorKonserveringOslo2335505093655942

Anne Apalnes ØrnhøiMalerikonservator

Telefon: 23355050Mobil: 93655942

Biografi

Anne Apalnes Ørnhøi er malerikonservator NKF-N i NIKU.

Ørnhøis hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret, panel og metall, polykrom skulptur (bemalt skulptur), samt moderne kunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for konserveringsprosjekter under Riksantikvarens stavkirkeprogram, Astrup Fearnley Museet og for private eiere.

Ørnhøi har tidligere vært malerikonservator hos Munch-museet (2007).

Ørnhøi tok en mastergrad i kunstkonservering ved Universitetet i Oslo i 2006, og har tidligere studert blant annet arkeologi.

 11.11.2014

WedvikBarbroMalerikonservatorKonserveringOslo2335502497790789
Barbro bruker hodelupe i arbeidet med konservering av malerier og skulpturer.

Barbro WedvikMalerikonservator

Telefon: 23355024Mobil: 97790789

Biografi

Barbro Wedvik er malerikonservator, og har vært i NIKU siden 2005.

Hennes hovedarbeidsområder er kirkekunst og farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser inkludert røntgenundersøkelser. 

Wedvik har tidligere vært malerikonservator hos Arkeologisk Museum i Stavanger (2001-2005).

Wedvik studerte kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og kunst og håndverk ved Høgskolen i Oslo før hun avla eksamen som malerikonservator ved Universitetet i Oslo i 2001. I 2003 avla Wedvik eksamen i grunnkurs og enkeltemne i bygningsvern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

HeggenhougenBritMalerikonservatorKonserveringOslo2335503541464571
Brit med NCS-fargevifte (Natural Colour System)

Brit HeggenhougenMalerikonservator

Telefon: 23355035Mobil: 41464571

Biografi

Brit Heggenhougen er malerikonservator, og har vært i NIKU siden 1996.

Hennes hovedarbeidsområder er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, konservering av muralmalerier, polykrom (bemalt) skulptur og lerrets- og papirtapeter.

Heggenhougen har tidligere vært malerikonservator hos Riksantikvaren, Universitetet i Oslo og Folkemuseet på Bygdøy. Hun tok fagbrev som møbelsnekker i 1974 og jobbet som møbelsnekker i 3 år før hun tok grunnfag i kunsthistorie og etnologi ved Universitetet i Bergen. Hun avla eksamen som malerikonservator i 1992.

SpaarschuhChristinaMalerikonservatorKonserveringOslo2335506647994790

Christina SpaarschuhMalerikonservator

Telefon: 23355066Mobil: 47994790

Biografi

Christina Spaarschuh er malerikonservator i NIKU.

Hennes hovedarbeidsområder er tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret og tre. I NIKU har hun vært ansvarlig for omfattende prosjekter som restaurering knyttet til storformat-malerier som f. eks. Kai Fjells monumental utsmykking på den gamle flyplassen på Fornebu, samt kirkekunst fra renessanse- og barokk-tid. Siden 2012 forsker Spaarschuh på opplevelse og bevaring av offentlig kunst i skoler. Hun har dessuten erfaring med røntgenundersøkelser på kunstobjekter.

Spaarschuh har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende innen malerikonservering i München, Tyskland.

Hun er utdannet ved Teknisk Universitet i München i fagretningen restaurering, kunstteknologi og konserveringsvitenskap. Hun avsluttet studiene med tysk Diplom i 2003.

04.12.2014

BergDagheidMalerikonservatorKonserveringOslo23355213 41540086

Dagheid BergMalerikonservator

Telefon: 23355213 Mobil: 41540086

Biografi

Dagheid Berg er malerikonservator i NIKU.

Hun arbeider med konservering av lerretsmaleri, bemalt tre og kirkekunst. Hun har ansvaret for innkjøp av utstyr og materialer til den daglige driften av konserveringsavdelingen.

Berg har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum (2006 – 2009), Bergen museum, de kulturhistoriske samlinger (2005) og Riksutstillinger (2005).

Hun studerte to år på kunstskole før hun avla eksamen som malerikonservator ved universitetet i Oslo i 2002.


04.12.2014

VerweijEdwinKonservatorKonserveringOslo23355042

Edwin VerweijKonservator

Telefon: 23355042Mobil:

Biografi

Edwin Verweij er fargeundersøker og konservator.

Hans hovedarbeidsområder er undersøkelse av historiske interiører, skade- og tilstandsvurderinger samt rådgiving om konservering av malte overflater i historiske bygninger.

For å få kunnskap om dekorasjonsteknikker er hans fokus på fargesettinger og analyse av materialer i bruk på 1700-tallet i Norge og utlandet.

Han har jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 1998 innenfor fargeundersøkelse og konservering i Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland etter han tokk eksamen i museologi (1990) og malerikonservering med interiør spesialisering (1998) in Nederland.

Han har vært i NIKU siden 2007 og assisterende koordinator for arbeidsgruppen Sculpture, Polychromy and Architectural Decoration ved ICOM-CC siden 2011.

 

04.12.2014

HoleEllenKonserveringOslo9367954093679540

Ellen Hole

Telefon: 93679540Mobil: 93679540

Biografi

Ellen Hole er konservator i monumentalkunst og leder for konserveringsavdelingen i NIKU. Ellen har vært i NIKU i perioden 2005-2013, og deretter 4 år i Multiconsult.

Som konservator har Ellen arbeidet med konservering av monumentalkunst, i form av malerier på mur, mosaikker og skulptur, og hun har arbeidet mye med fargeundersøkelser av murgårdsbebyggelse og mur-relatert materialrådgiving. Hun har også utdannelse innen kjemi og analysemetoder.

De siste årene har arbeidet vært konsentrert rundt rehabilitering av bevaringsverdige bygninger, med antikvarisk rådgiving og kartlegging av verneverdi, tilstandsvurderinger og skadeanalyse av bygninger, samt veiledning i bruk av tradisjonelle materialer og overflatebehandlinger.

KemptonHanne MoltubakkMalerikonservatorKonserveringOslo2335503492831416

Hanne Moltubakk KemptonMalerikonservator

Telefon: 23355034Mobil: 92831416

Biografi

Hanne Moltubakk Kempton er malerikonservator i NIKU.

Hennes arbeidsområder er undersøkelse, tilstandsvurdering og behandling av maleri, polykrom skulptur, monumentalkunst/kirkekunst, veggfast dekor og bemalte overflater. Hun har erfaring med bruk av analysemetoder for identifikasjon av bindemidler og pigmenter i maling, og arbeider blant annet med røntgenfluorescens (håndholdt XRF).

Hun har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Mauritshuis i den Haag (2008), ved Munch-museet (2008) og ved UiO, der hun arbeidet med Edvard Munchs aulamalerier (2009-2010).

Kempton er utdannet ved Universitetet i Oslo (2000-2008), med mastergrad i malerikonservering og bachelor i kultur og samfunnsfag, med fagene kunsthistorie, bevaring- og gjenstandskunnskap og kjemi.  


31.10.2014

MathesonIngridMalerikonservatorKonserveringOslo2335500992884501

Ingrid MathesonMalerikonservator

Telefon: 23355009Mobil: 92884501

Biografi

Ingrid Grytdal Matheson er malerikonservator i NIKU.
 
Hennes hovedarbeidsområder er undersøkelse, konservering og restaurering av maleri på lerret og tre. I NIKU har hun jobbet med store prosjekter som restaureringen av Tidemand og Gude-malerier fra 1850-tallet, og behandlingen av  Lucas Cranach-maleriet “La de små barn komme til meg”, som ble stjålet fra Larvik kirke i 2009. Hun jobber både med kirkekunst og med malerier fra private eiere.
 
Matheson har tidligere vært ansatt ved Nasjonalmuseet og ved Munch-museet. Hun var ferdig utdannet malerikonservator fra Universitetet i Oslo i 2003, og har tidligere også studert kunsthistorie og arkeologi.

MengshoelKarenMalerikonservatorKonserveringOslo2335521441518639

Karen MengshoelMalerikonservator

Telefon: 23355214Mobil: 41518639

Biografi

Karen Mengshoel er malerikonservator i NIKU.

Hennes hovedarbeidsområder er undersøkelse, tilstandsvurdering og konservering av bemalte overflater på lerret og tre.

Hun har tidligere vært ansatt som konservator på Norsk folkemuseum (2007), Munch/Stenersenmuseet (2007-2008), og ved UiO der hun arbeidet med undersøkelser, dokumentasjon og behandling av Edvard Munchs aulamalerier (2009-2011).

Mengshoel har bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, og avsluttet sin mastergrad ved UiO i 2006 med praksis ved Musée d’Art et d’Histoire i Genève.

JernæsNina KjølsenKonst. avdelingsleder / MalerikonservatorKonserveringOslo2335525241411353

Nina Kjølsen JernæsKonst. avdelingsleder / Malerikonservator

Telefon: 23355252Mobil: 41411353

Biografi

Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator NKF-N i NIKU.


Jernæs sine hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret og panel, polykrom skulptur (bemalt skulptur), med hovedvekt på kirkekunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for store og små konserveringsprosjekter med både Riksantikvaren og private eiere som oppdragsgivere.


Jernæs avsluttet sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo i 2008, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Universität für Angewandte Kunst i Wien.


Jernæs har gjennom studiet og senere arbeidet med malerier med motivet «Pasjonsvisere», et skandinavisk 1700-talls fenomen som finnes i flere kirker og i privat eie.

26.11.2015

KaunSusanneKonservatorKonserveringOslo2335504646921158

Susanne KaunKonservator

Telefon: 23355046Mobil: 46921158

Biografi

Susanne Kaun er konservator for veggmaleri og arkitekturoverflater.

Hennes arbeidsområder er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, samt konservering og restaurering av veggmalerier og veggfast dekor. Hun er rådgiver for problemstillinger knyttet til murpuss og overflatebehandling/maling. I tillegg har hun spesialisert seg innen anvendelse av håndholdt XRF-analyse og digital dokumentasjon.

Kaun har tidligere jobbet som selvstendig næringsdrivende innen konservering og restaurering av veggmalerier i Tyskland, Østerrike og Norge.

Kaun tok fagbrev som maler i Tyskland (1994) før hun tok eksamen som konservator i 2003 ved Fachhochschule Potsdam (Tyskland) i fagretningen veggmaleri og flerfargete arkitekturoverflater.


10.10.14

OlstadTone MarieForsker / malerikonservatorKonserveringOslo23355026

Tone Marie OlstadForsker / malerikonservator

Telefon: 23355026Mobil:

Biografi

Tone Marie Olstad er malerikonservator og forsker III, og har vært i NIKU siden 1994.

Hennes hovedarbeidsområder er klima og kirkekunst, skade- og tilstandsvurderinger, farge- og bygningsundersøkelser og internasjonalt samarbeid. I perioden 1994 -2010 sammen med representanter for Riksantikvaren og NTNU var hun ansvarlig for å arrangere og gjennomføre The International Course on Wood Conservation Technology. Hun har deltatt i det internasjonale nettverket Wood science for Conservation of Cultural Heritage i perioden 2007-2011 (COST-action IE0601,) og deltar i -europeisk standardiseringsarbeid knyttet til bevaring av kulturminner (CEN).

Olstad har tidligere vært malerikonservator hos Riksantikvaren (1985-1994). Hun har arbeidet som førstekonsulent ved ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum (NMU 1999-nå en del av Kulturrådet), og vært seksjonsleder for konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk museum, UiO (2004-2006).

Olstad tok fagbrev som møbelsnekker og studerte kunsthistorie ved Universitetet i Oslo før hun avla eksamen som malerikonservator i 1985.


04.12.2014

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=7