Nordområde

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
ThuestadAlmaArkeologNordområdeTromsø77750440 

Alma ThuestadArkeolog

Telefon: 77750440 Mobil:

Biografi

Alma Elizabeth Thuestad er arkeolog ved Nordområdeavdelingen, og har arbeidet i NIKU siden 2005.

Thuestad har sin kjernekompetanse innenfor nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystem) og fjernmålingsbaserte metoder (satellitt- og flyfoto, LiDAR) for kartlegging og overvåking. For tiden arbeider Thuestad primært med ulike metodiske tilnærminger til kartlegging og overvåking av kulturminner og kulturmiljø, historisk landskapsbruk og tradisjonell kunnskap i sirkumpolare områder. Videre arbeider Thuestad med utredninger tilknyttet nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, deriblant utredning av forvaltningsrelaterte problemstillinger og konsekvensutredninger.

Thuestad er utdannet cand.philol ved Universitetet i Tromsø og har bred erfaring fra utgravings- og registreringsarbeid i Nord-Norge

01.09.2014

______________________________________________________________________

ThomasMatthewForsker/ AntropologNordområdeTromsø7775016448125389

Matthew ThomasForsker/ Antropolog

Telefon: 77750164Mobil: 48125389

Biografi

Matthew Thomas er antroprolog og har erfaring fra en kombinasjon av sammfunnsvitenskap, økologi og evolusjonsbiologi.

Som forsker i NIKU og Norsk institutt for naturforskning (NINA) undersøker han hvordan mobilitet, selktskap, resiprositet, rykte, sosiale konvensjoner og tradisjonell kunnskap ligger til grunn for samiske reinsdyrholdere. Han utforsker også hvordan rettigheter til landområder og klimaendringer får betydning for den sosiale samiske organiseringen.

Matthew Thomas har en PhD i anroprologi fra University College London.

RavnaZoiaStipendiatNordområdeTromsø77750445

Zoia RavnaStipendiat

Telefon: 77750445Mobil:

Biografi

Zoia Vylka Ravna, er MA i visuell antropologi og doktorgradsstudent i forskningsprosjektet  ”Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia (HUMANOR)”.

Temaet for hennes forskning, er å undersøke prosessene og kanalene for overføring av tradisjonell kunnskap fra mødre til barn i nenetsiske samfunn. For å følge reglene i det moderne utdanningssystemet i Russland må de nenetsiske barna bo ni måneder av året på internatskole.  Tiden og prosessene for læring av tradisjonell kunnskap er derfor forkortet til tre sommermåneder. Ravna undersøker hva slags kunnskap de tilegner seg i løpet av sommermånedene, og om dette er  tilstrekkelig for å lykkes som reineier og nomade. Et annet viktig fokus er å se om jenter kommer tilbake for å leve på tundraen etter  tolvskoleår i landsbyen.


06.10.2015

NæssMarius WargForsker / sosialantropologNordområdeTromsø77 75 04 4190721907

Marius Warg NæssForsker / sosialantropolog

Telefon: 77 75 04 41Mobil: 90721907

Biografi

Marius Warg Næss er forsker ved Nordområdeavdelingen. Han har en PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø.

Han jobber tverrfaglig i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økologi med et spesifikt fokus på naturressursbruk og hvordan utviklingen av adaptive forvaltning krever både natur- og samfunnsvitenskapelig kunnskap. Han har vært opptatt av hvordan miljømessige og sosiale forhold sammen påvirker pastorale systemer med et særlig fokus på samisk reindrift og nomadiske pastoralister i Tibet. Stikkord for hans forskning innenfor dette feltet er; 1) samarbeid og produksjon, 2) tradisjonell kunnskap og pastorale strategier og 3) miljømessig variasjon og risikohåndtering.

I de senere årene har han jobbet med komparative perspektiver for å forstå 1) konsekvensene av offisiell forvaltningspolitikk, 2) effektene av klimaendringer og 3) hvordan forvaltningspolitikk kan både forsterke de negative effektene av klimaendringer og endre tradisjonelle sosiale institusjoner.

Nøkkelkvalifikasjoner:
Nordområde, Tibet, nomadisk pastoralisme, samisk reindrift, Tibetansk pastoralisme, risikohåndtering, tilpasning, produksjon, mobilitet og arealbruk, samarbeid og konflikt, spillteori, humanøkologi, human atferdsøkologi, klimaendringer, forvaltning, sosial organisering, kvantitative og kvalitative metoder, tverrfaglig kunnskap, tradisjonelle kunnskapssystemer, modellering.

Næss har tidligere jobbet som postdoktor (personlig postdoktorstipend finansiert av FRIPRO) og forsker ved CICERO – Senter for klimaforskning.

01122014

MyrvollElin RoseAvdelingsleder / arkeologNordområdeTromsø7775042495062570
Elin Rose tar med kamera for å dokumentere kulturminner i Nord-Norge.

Elin Rose MyrvollAvdelingsleder / arkeolog

Telefon: 77750424Mobil: 95062570

Biografi

Myrvoll er leder for Nordområdeavdelingen i Tromsø og har arbeidet i NIKU siden 1999. 

Myrvoll har sin har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystemer), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Myrvoll har tidligere arbeidet 6 år i kulturminneforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, og to år ved Várjjat Sámi Musea i Unjárgga /Nesseby kommune. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på nordnorsk og samisk kulturhistorie.

Myrvoll skrev doktoravhandlingen "I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning" ved Universitetet i Tromsø.

______________________________________________________________________

HolmgaardSanne BechNordområdeTromsø7775044640300339

Sanne Bech Holmgaard

Telefon: 77750446Mobil: 40300339

Biografi

Sanne Bech Holmgaard er sosialantropolog og har arbeidet i NIKU siden 2014. Hennes hovedarbeidsoppgaver er knyttet til konsekvensutredning, samfunns- og kulturanalyse og prosjektledelse innenfor Nordområdeavdelingens fokusområder.

Holmgaards primære forskningsinteresser er tradisjonell kunnskap, urfolk og minoritetsforhold, klimaendringer og sosiale endringsprosesser samt postkoloniale forhold i et nordområdeperspektiv.

Holmgaard har tidligere arbeidet ved UiT - Norges arktiske universitet og har derfra erfaring med undervisning, fagutvikling og administrasjon. Hun har bachelorgrad i antropologi fra Københavns Universitet og mastergrad i sosialantropologi fra UiT – Norges arktiske universitet.


05.10.2015

HesjedalAndersForsker / arkeologNordområdeTromsø7775044397185394

Anders HesjedalForsker / arkeolog

Telefon: 77750443Mobil: 97185394

Biografi

Anders Hesjedal er forsker II i Nordområdeavdelingen i Tromsø. Han har en dr.art. i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

Han har sin kjernekompetanse innen nordnorsk arkeologi og kulturhistorie, registrering og dokumentasjon av kulturminner.  De seinere årene har han arbeidet med moderne materiell kultur. Utgangspunktet har vært en komparativ tilnærming til kulturminner og konfliktlandskap fra andre verdenskrig og den kalde krigen i Norge, sett i europeisk sammenheng. 

Hesjedal har tidligere arbeidet som forsker på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet, og som prosjektleder i kulturminneforvaltningen i Troms fylkeskommune.  Han har ledet og deltatt i flere større og mindre prosjekter om norsk og nordnorsk forhistorie og historie.

15.06.2015

EythórssonEinarSeniorforsker / samfunnsviterNordområdeTromsø77750444 40466831

Einar EythórssonSeniorforsker / samfunnsviter

Telefon: 77750444 Mobil: 40466831

Biografi

Einar Eythórsson er forsker I ved Nordområdeavdelingen i Tromsø.
Han er Dr. Polit i planlegging og lokalsamfunnsstudier fra Universitetet i Tromsø og har vært forsker ved NIKU siden 2008. Han har sin kjernekompetanse innen:

Næringstilpasninger, utnyttelse av naturressurser, land- og ressursrettigheter og tradisjonell økologisk kunnskap i sjøsamiske områder. Forvaltningssystemer for fornybare naturressurser og landskaper i nordområdene; fiskeri og havbruk og viltforvaltning med vekt på gjess og beiteskader på landbruksarealer. Flerfaglige tilnærminger til økologisk endring og økosystemtjenester.

Han har prosjektledererfaring med flere større forsknings- og utredningsprosjekter, blant andre Fjord Ecosystems – Sami Communities: Local Ecological Knowledge and Socio-Ecological History (Forskningsrådet 2008-2011) og Sakkyndige utredninger om bruk og rettsoppfatninger knyttet til tidligere statsgrunn i Finnmark, felt 1, 2 og 3 (Finnmarkskommisjonen 2009-2011). Han deltar i ulike flerfaglige forskningsprosjekter på Framsenteret og har gjennomført konsekvensutredninger for inngrep i samiske områder.

Eythórsson har tidligere arbeidet som forsker ved Høgskolen i Finnmark, Finnmarksforskning, NIBR Nord-Norge, Norut og Tromsø Universitetsmuseum.


22.09.2014

 

BarlindhaugStineForsker / arkeologNordområdeTromsø77750420 48119930

Stine BarlindhaugForsker / arkeolog

Telefon: 77750420 Mobil: 48119930

Biografi

Stine Barlindhaug er arkeolog og forsker II i Nordområdeavdelingen i Tromsø. Hun har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, PGIS, historisk landskapsbruk, fjernmålingsbaserte metoder (satellitt- og flyfoto), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Barlindhaug har tidligere arbeidet i kulturminneforvaltningen i Finnmark Fylkeskommune. Siden 2001 har hun arbeidet i NIKU og har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på samisk og nordnorsk kulturhistorie.

Hun har PhD fra universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet med fokus på utvikling av alternative metoder for dokumentasjon og visualisering av samisk landskapsbruk og tradisjonell kunnskap, basert på PGIS (Participatory GIS) og arkeologiske registreringer. Tittel på avhandlingen er ”Cultural sites, traditional knowledge and participatory mapping; Long-time land use in Sápmi”.


06.10.2014

______________________________________________________________________

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=14