Stab

Her finner du alle ansatte i NIKU, Klikk på pil for å sortere på kategori og klikk på navn for mer informasjon.

    Etternavn     Fornavn     Stilling     Avdeling     Sted     Telefon     Mobil
WrigglesworthThomasKommunikasjonsrådgiverStabOslo9587788295877882

Thomas WrigglesworthKommunikasjonsrådgiver

Telefon: 95877882Mobil: 95877882

Biografi

Thomas Wrigglesworth er kommunikasjonsrådgiver i NIKU.  Han jobber blant annet med kommunikasjonsstrategi, presse og media og med nettside og sosiale medier.

Thomas er utdannet statsviter og har jobbet med kommunikasjonsarbeid på Universitetet i Bergen, Europakommisjonen i Brussel, Europarådet i Strasbourg og i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Før han ble ansatt i NIKU jobbet han som senior kommunikasjonsrådgiver hos Barneombudet.


WikstølMaj-BrittVaktmesterStabOslo2335501440226684

Maj-Britt WikstølVaktmester

Telefon: 23355014Mobil: 40226684

Biografi

Maj-Britt Wikstøl er vaktmester i NIKU i Oslo.

SundetKirsti ElisabethSekretærStabOslo2335501390658747

Kirsti Elisabeth SundetSekretær

Telefon: 23355013Mobil: 90658747

Biografi

Kirsti Elisabeth Sundet er sekretær med ansvar for resepsjon og arkiv.

RasmussenJosephineForskningskoordinatorStabOslo23355203

Josephine RasmussenForskningskoordinator

Telefon: 23355203Mobil:

Biografi

Josephine Munch Rasmussen ble ansatt høsten 2016 som forskningskoordinator i NIKU. Hun har faglig bakgrunn fra arkeologi, kulturminneforvaltning og kulturarvsforskning, og avla doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2014.

Sammen med forskningsdirektøren har hun ansvar for å tilrettelegge og følge opp den vitenskapelige aktiviteten ved instituttet, herunder publiseringsarbeidet blant NIKUs forskere og fagansatte. Hun har også koordineringsansvar knyttet til sentral registrering og rapportering av NIKUs forskningsresultater i Cristin og Brage.  

Josephine har selv forsket og publisert innen emner som museologi, kulturarv og rettsutvikling på kulturminnefeltet. Hun har arbeidet med kulturminneforvaltningen i Riksantikvaren, og har også omfattende erfaring med veiledning, undervisning og utvikling av studieprogram innen sine forskningstema både ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Fra våren 2016 er hun ansvarlig for mastergradsemnet Heritage, material culture and conflict ved UiO, i tillegg til sitt daglige arbeid i NIKU.

Paludan-MüllerCarstenAdministrerende direktørLedelseOslo2335501093266841

Carsten Paludan-MüllerAdministrerende direktør

Telefon: 23355010Mobil: 93266841

Biografi

Som administrerende direktør har Carsten Paludan-Müller det daglige lederansvaret for instituttets virksomhet.

Han har særlig fokus på instituttets rammevilkår og dets strategiske retning innen fag og forskning.  Videre jobber han med å fremme NIKUs internasjonale engasjement og utvikle dets nettverk.

Paludan-Müller har gjennom en årrekke bidratt som ekspert i Europarådets arbeid med videreutvikling og oppfølgning av konvensjonene vedrørende kulturarv.

Han er korresponderende medlem av “Deutsches Archäeologisches Institut”, vitenskapelig rådgiver for CRIC, et prosjekt om kulturarv og konflikt finansiert av EU og koordinert av universitetet i Cambridge, medlem av styret for Institutt for Arkeologi, Kunst og Historie ved Universitetet i Oslo og medlem av styret for Miljøalliansen (miljøforskningsinstituttenes interesseorganisasjon).

Paludan-Müller har hatt lang karriere i Danmark som fylkesarkeolog, museumsleder og ekspedisjonssjef i Danmarks nasjonale kulturminneforvaltning. Han hadde et års British Council Scholarship ved universitetet i Cambridge før han i 1979 tok magistergrad i forhistorisk arkeologi ved Københavns Universitet.

Paludan-Müller, C. (2009) Europe – A constrained and fragmented space on the edge of the continental landmasses. Crossroad, battlefield and melting pot. In: Heritage and Beyond. pp. 83-92. Strasbourg, Council of Europe.

NjåstadArildIKT-ansvarligStabOslo2335515293466993

Arild NjåstadIKT-ansvarlig

Telefon: 23355152Mobil: 93466993

Biografi

 

Arild Njåstad er IKT-ansvarlig i NIKU.

11.11.2014


 


NesseSigurdIKT-ansvarligStabOslo2335521091738376

Sigurd NesseIKT-ansvarlig

Telefon: 23355210Mobil: 91738376

Biografi

Sigurd Nesse er IKT-ansvarlig i NIKU.

MorickeWenchePersonalkonsulentStabOslo2335515192059525
Wenche med personalhåndboken høyt hevet.

Wenche MorickePersonalkonsulent

Telefon: 23355151Mobil: 92059525

Biografi

Wenche Moricke er personalkonsulent og har ansvar for løpende personaladministrative oppgaver. Hun har også ansvar for resepsjons- og vaktmestertjenester i NIKU, og for å administrere løpende drift av kontorlokalene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Tønsberg.

LønnumMarie LouiseØkonomidirektørLedelseOslo2335515498203096
Marie Louise holder orden på regnskapet.

Marie Louise LønnumØkonomidirektør

Telefon: 23355154Mobil: 98203096

Biografi

Marie Louise Lønnum er økonomidirektør i NIKU.

KristoffersenTatjanaPersonalrådgiverStabOslo23355212

Tatjana KristoffersenPersonalrådgiver

Telefon: 23355212Mobil:

Biografi

Tatjana Razumova Kristoffersen er personalrådgiver i NIKU. Hun jobber med personalforvaltning, rekruttering, utvikling og ajourhold av systemer, samt bidrar til utviklingsoppgaver innen HR. Tatjana koordinerer arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i NIKU. I tillegg utfører hun sekretærbistand til NIKUs styre.

Tatjana har en mastergrad i Human Resource Management fra BI i Oslo, hvor hun har studert personal- og arbeidsjus, personalledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg har hun en bachelor i pedagogikk fra Estland. Tatjana har vært ansatt i NIKU siden januar 2017. Hun har tidligere jobbet som mellomleder og har en bred erfaring fra HR-arbeid fra bl. a. Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

KolsbergKirstenØkonomikonsulentStabOslo2335501192069166

Kirsten KolsbergØkonomikonsulent

Telefon: 23355011Mobil: 92069166

Biografi

Kirsten Kolsberg er økonomikonsulent i NIKU.

JohansenTrudeØkonomikonsulentStabOslo23355031

Trude JohansenØkonomikonsulent

Telefon: 23355031Mobil:

Biografi

Trude Johansen er økonomikonsulent i NIKU.

Trude startet i NIKU 1.april 2016. Hun yter support i form av prosjektopprettelse –og oppfølging, inkl. fakturering, bokføring av leverandørfakturaer, attestering av reiseregninger osv. for følgende avdelinger: Arkeologiske undersøkelser, Nordområdeavdelingen og Avdelingen for digital dokumentasjon, kulturminner og landskap.

Trude har arbeidet innenfor regnskap og økonomi siden 1999. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som prosjektkontroller i Lloyd’s Register Consulting.

EriksenStefkaForskningsdirektørLedelseOslo2335520590707539

Stefka EriksenForskningsdirektør

Telefon: 23355205Mobil: 90707539

Biografi

Stefka G. Eriksen er forskningsdirektør i NIKU.

Stefka har ansvaret for å samordne NIKUs forskningsvirksomhet. Hun har blant annet ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse. Videre koordinerer hun disse satsningene opp mot Forskningsrådet, Riksantikvaren,  Miljøverndepartementet og europeiske forskningsprogrammer.


Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

17.11.2015

BraathenNinaHR-direktørLedelseOslo9807427498074274

Nina BraathenHR-direktør

Telefon: 98074274Mobil: 98074274

Biografi

Nina Braathen er HR-direktør i NIKU med ansvar for bl.a arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, velferdsordninger, forhandlinger og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Nina er utdannet sosionom fra Norges sosial- og kommunalhøyskole (NKSH). Hun avslutter våren 2016 en Executive Master of Managementgrad ved BI med fokus på HRM (Human resource management), personal- og arbeidsjus og consulting. 

Nina har vært ansatt i NIKU fra 2016. Hun har tidligere arbeidet som konsulent og som leder i tre bydeler i Oslo Kommune. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som personalsjef i Norges Idrettsforbund.

http://localhost/niku.no/?template=xml&module=Users&action=UserGroup.publicGetUsersInGroup&id=10