EidsvollsbygningenEidsvollsbygningen. Foto: NIKU

1537 – Det vanskelige skillet

Arkeologiske kulturminner fra før reformasjonen er automatisk fredet. Men er arkeologiske funn av nyere dato mindre verdifulle?

En ny antologi i regi av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) diskuterer hvordan vi bør ta vare på arkeologiske kulturminner fra nyere tid som ikke er automatisk fredet.


Bygninger og arkeologi i tiden etter 1537

Boken utforsker hvordan vi forholder oss til bygningslevninger og annet arkeologisk materiale fra tiden etter 1537.

-  I dag har ikke arkeologiske kulturlag fra tiden etter 1537 et automatisk vern. Dette er en utfordring da det ikke er noe som tilsier at det er de eldste arkeologiske kildene som forteller de viktigste historiene, sier avdelingsleder Knut Paasche i NIKU som har vært redaktør for publikasjonen.

 

Ny kunnskap i nyere arkeologi

1537 – Det vanskelige skillet

Prosjektet har vist et stort potensial i arkeologiske kilder i nyere tid. Gjennom eksempler viser antologien kulturlagenes verdi for kunnskap og formidling.

- Eksempelvis avdekket arkeologiske undersøkelser fra kjelleren i Eidsvollsbygningen ny viktig kunnskap om bygget fra Carsten Ankers tid på sent 1700- og tidlig 1800-tall sier Paasche.

 
Åtte fagartikler

Antologien består av åtte artikler med utgangspunkt i seminaret Over og under bakken. Verneverdig bebyggelse og arkeologiske kulturminner fra tiden etter 1537, som ble holdt på Røros og arrangert av NIKU våren 2013.

Seminaret var en del av prosjekt: «The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and managemente» og er finansiert av Forskningsrådet.

Prosjektet drøfter forvaltningen av og forskningen på kulturlag fra tiden etter 1537.

Artiklene i antologien kretser rundt to problemstillinger:

  • Hvordan forvaltningen av den arkeologiske kunnskapen som ligger i kulturlagene fra 1600- til 1800-tallet fungerer.
  • Hvordan dette kildematerialet kan brukes for å skrive ny og spennende historie.

Boken kan kjøpes i bokhandleren eller hos Museumsforlaget

Serien Vitark er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Akademika forlag. Vitark presenterer ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

Publisert