sverresborg3.jpg

Brønnen og skjelettet på Sverresborg i Trondheim

I en periode på fire uker fra mandag 23.5, kommer NIKUs arkeologer til å fortsette den arkeologiske undersøkelsen av brønnen som ble påbegynt i 2014. Som tidligere er det også denne gangen Riksantikvaren som bekoster arbeidet.

Det har vært knyttet mye oppmerksomhet til brønnen på Sverresborg borgruin i Trondheim. Bakgrunnen for dette er opplysninger i Sverres saga og tidligere undersøkelser som kan knyttes til sagaens fortellinger. I sagaen beskrives baglernes erobring av borgen i 1197, og den påfølgende ødeleggelsen av bygningene. Sagaen skriver at det ble kastet et lik ned i brønnen, og at den etterpå ble fylt med stein. "…Baglerne tok alt det gods, som var i borgen, og siden brændte de hvert hus, som der var; de tok en død mand og styrtet ham i brønden, og bar siden sten der oven paa, indtil den var fuld" (Sverres Saga i oversettelse av A. Holtsmark 1980).

Brønnen og skjelettet på Sverresborg i Trondheim


Slik ser brønnen ut omtrent på denne tiden av året med frodig vegetasjon både under og over vannspeilet.


I år skal vi konsentrere oss om å ta opp hele skjelettet med bruk av arkeologisk og osteologisk metode. Staben består av erfarne fagfolk fra NIKU, riksantikvaren og politiet, men vi skal ikke legge skjul på at denne undersøkelsen får det til pirre litt ekstra i våre ellers så profesjonelle holdninger.

Brønnen og skjelettet på Sverresborg i Trondheim


Ved siden av skjelettet skal hele brønnen graves ut etter arkeologisk metode. Vi skal sikre alt materiale som kan knyttes til middelalder og borgens aktivitetsperiode. Det vil si både gjenstander men også brønnens konstruksjon. Vi vil vite hvordan brønnen var konstruert og hvordan den fungerte. Var det for eksempel bygget en steintrapp fra overflaten og ned til vannet, eller kan det ha ligget en platting av tre over hele forsenkningen med lem, vinsj og tau for enkelt å ta opp bøtter med friskt vann. Vi skal også prøve å skille ut steinen som ble lempet med i brønnen av baglerne i 1197, slik at vi etterpå kan rekonstruere hendelsesforløpet.

Publisert