Figur 1

Debatt: Park eller middelalderpark?

Hvordan skal vi vise frem Oslos unike middelalderområde? I forbindelse med Kulturminnedagene inviterer NIKU til debatt på Oslo Ladegård tirsdag 13. september kl 19.

I forslaget til landskapsplan for Middelalderparken i Oslo heter det at «Planens hovedformål er å være formidlingssted for Oslos tidligste historie, og nærpark for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika.

Arkeologene i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) mener at det ikke er tilstrekkelig fokus på middelalderbyen eller på formidlingen av dette unike og verdifulle kulturminneområdet i planen i dag.

Vi står i fare for å begrave middelalderbyen for godt - mens vi egentlig burde vise den frem til byen, landet og resten av verden.

I panelet sitter:

  • Frode Kyvåg, byrådssekretær for Kultur, idrett og frivillighet
  • Hanna Geiran, Avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen i Riksantikvaren
  • Egil Lindhardt Bauer, arkeolog og prosjektleder for utgravningene på Follobanen.
  • Eivind Hartmann, plansjef HAV eiendom


Det blir også muligheter for kommentarer og innspill fra salen. 

Bakgrunn:

Park eller middelalderpark, innlegg i Aftenposten 


Kulturminnefaglige innspill til "Middelalderparken Oslo" - Arkeologibloggen
 

Meld din interesse eller meld deg på arrangementet på Facebook

Vel møtt!

Publisert