Oppmåling

Digital dokumentasjon og oppmåling

NIKU satser bredt på ny teknologi innen oppmåling, dokumentasjon og overvåking av kulturminner. Vi har investert i kunnskap og utstyr og bygget nettverk med samarbeidspartnere, slik at vi nå kan levere bred kompetanse på feltet.

NIKU leverer tjenester innen:

  • Oppmåling ved hjelp av totalstasjon
  • Oppmåling ved hjelp av GPS
  • Databasebygging
  • GIS-analyser
Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen

Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen

NIKU prøver stadig ut nye måter å dokumentere arkeologiske funn på. Her er et eksempel av et laftehjørne fra Arkeologigropa.

Les mer om Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen
Satellitt og laser avdekker kulturminner

Satellitt og laser avdekker kulturminner

Bilder fra satellitter og laserskanning gjør at arkeologene kan finne kulturminner uten å grave i jorden. Det gir nye muligheter når det skal bygges vei eller jernbane.

Les mer om Satellitt og laser avdekker kulturminner