Tester georadar på E39 Smiene-Harestad

Tester georadar på E39 Smiene-Harestad

Statens vegvesen bruker nyere teknologi for å finne arkeologiske spor fra eldre tider. NIKU er ansvarlig for undersøkningen som blir prøvd ut på E39 Smiene-Harestad. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og NIKU

Les mer om Tester georadar på E39 Smiene-Harestad
Georadarundersøkelse på Virik i Sandefjord

Georadarundersøkelse på Virik i Sandefjord

NIKUs georadar er i aksjon på Virik i Sandefjord, Vestfold. Undersøkelsen gjøres på vegne av Vestfold fylkeskommune, og utføres i uke 37 og 38. Det skal kjøres til sammen 17 hektar.

Les mer om Georadarundersøkelse på Virik i Sandefjord
Geofysiske undersøkelser

Geofysiske undersøkelser

Arkeologiske registreringer i dyrket mark gjennomføres i dag hovedsakelig ved maskinell sjakting. Dette er en metode som er effektiv i forhold til å finne spesielle kulturminnetyper, som for eksempel bosetningsspor og overpløyde gravhauger. Imidlertid skader metoden også mange kulturminner og spørsmålet er om det finnes metoder som kan brukes til å prioritere, og dermed begrense skadevirkningene av prøvesjaktingen.

Les mer om Geofysiske undersøkelser
Ny georadar på plass hos NIKU

Ny georadar på plass hos NIKU

Endelig er den her: NIKUs første motoriserte georadar beregnet på storskala geofysiske undersøkelser. Det nyinnkjøpte georadarsystemet skal brukes til arkeologiske registreringer, og siden systemet er motorisert kan vi nå undersøke store arealer på langt kortere tid enn tidligere.

Les mer om Ny georadar på plass hos NIKU