Mira_profil.jpg

Arkeologi i veien?

Vi er allerede fire måneder inn i 2016 og årets prospekteringssesong har begynt for alvor. NIKUs arkeologer har så langt vært involvert i flere store og små geofysikkprosjekter, både i forsknings- og forvaltningsøyemed, og året ser ut til å bli et av de travleste hittil. Et av de større forskningsprosjektetene vi er deltagere i er «Arkeologi i veien?», et FoU-prosjekt under ledelse av Statens Vegvesen der målet er å vurdere nyere registreringsmetoder opp mot de mer konvensjonelle for å se hvorvidt det lar seg gjøre å effektivisere dagens registreringspraksis.

Les mer om prosjektet og geofysiske undersøkeler