Georadarundersøkelse på Virik i Sandefjord

NIKUs georadar er i aksjon på Virik i Sandefjord, Vestfold. Undersøkelsen gjøres på vegne av Vestfold fylkeskommune, og utføres i uke 37 og 38. Det skal kjøres til sammen 17 hektar.