Profil_georadar_LOGO.jpg

Ny georadar på plass hos NIKU

Endelig er den her: NIKUs første motoriserte georadar beregnet på storskala geofysiske undersøkelser. Det nyinnkjøpte georadarsystemet skal brukes til arkeologiske registreringer, og siden systemet er motorisert kan vi nå undersøke store arealer på langt kortere tid enn tidligere.

De siste 5 årene har arkeologer ved NIKU anvendt geofysikk i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Det har da blitt brukt såkalte enkeltkanalssystemer, det vil si en enkelt radarantenne montert på en vogn som trilles over undersøkelsesområdet. Disse egner seg svært godt til undersøkelser av mindre arealer og områder som er utilgjengelige for kjøretøy, men vi ser et økende behov for å kunne undersøke større arealer på en mer effektiv måte.

Det nyinnkjøpte systemet består av en 16-kanals antenneenhet av typen MALÅ MIRA (Malå Imaging Radar Array) som er montert på en hydraulisk løftearm foran en terrenggående bil av typen Kubota RVT900. Radarantennene sender signaler ned i bakken som, enkelt forklart, reflekteres tilbake når signalet støter på ulike strukturer og lag. Ved hjelp av avansert programvare kan vi så tegne ut såkalte anomalier, altså det som skiller seg ut som noe spesielt i undergrunnen. Disse kan i neste omgang tolkes videre av arkeologene.

Ny georadar på plass hos NIKU Ny georadar på plass hos NIKU

 

Radarantennene inne i antenneboksen er plassert med så lite som 8 cm avstand for å få høy oppløsning i de resulterende datasettene. Systemet inkluderer maskinstyring ved hjelp av satellittnavigasjon med centimeter-nøyaktighet, og på en skjerm inne i førerhuset oppdateres føreren om datainnhentingen i sanntid. Med dette systemet kan vi dekke i overkant av 50 mål i løpet av en dag. Det vil si at vi med dette utstyret er langt mer effektive i felt enn ved bruk av tilsvarende enkeltkanalsystemer.

Selve radarantennene og komponentene i antenneboksen er produsert av MALÅ GeoScience i Sverige. Det samlede systemet er imidlertid utviklet i Østerrike av verdensledende eksperter fra forskningsprosjektet LBI ArchPro (The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology), og bygger på flere tiårs erfaring og kunnskap innen dette fagfeltet. NIKU har vært nasjonale partnere i dette prosjektet i en årrekke, og har vært med på å utvikle systemet for bruk til arkeologiprosjekter her i landet.

Ved LBI ArchPro er det utviklet spesialprogramvare som lar oss prosessere enorme mengder data i løpet av kort tid, noe som tidligere ikke lot seg gjøre. Dette gir oss muligheten til å prosessere datasettene med ulike parametere slik at vi med enkelthet kan velge ut de datasettene som gir best resultater, uten at dette går ut over effektiviteten ved de ulike prosjektene.

Det blir nå utrolig spennende å teste ut systemet mot tradisjonelle arkeologiske registreringsmetoder rundt om i landet. Foreløpig er dette et forskningsprosjekt, men vi spår at dette blir en stadig viktigere del av den arkeologiske verktøykassen.

Ytterligere informasjon : archpro.lbg.ac.at eller http://www.niku.no/no/

Les mer om våre LBI Partners