georadar_profil.jpg

Tester georadar på E39 Smiene-Harestad

Statens vegvesen bruker nyere teknologi for å finne arkeologiske spor fra eldre tider. NIKU er ansvarlig for undersøkningen som blir prøvd ut på E39 Smiene-Harestad. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og NIKU