Saurbekken georadar.jpgArkeolog Lars Gustavsen utfører geofysiske undersøkelser på Saurbekken i Harstad.

Første gang med georadar på nordnorske gårdshauger

For første gang skal nordnorske gårdshauger undersøkes med georadar og laserskanner. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Troms fylkeskommune, Arkeologisk museum, Universitetet i Tromsø og en rekke andre samarbeidspartnere. Med oppstart i juni 2012, vil prosjektet først dokumentere gårdshaugen Saurbekken i Harstad kommune.

Målet i denne omgang er å få kartlagt gårdshaugens utbredelse både i flate og dybde. Ved hjelp av en laserskanner vil vi kunne dokumentere gårdshaugens overflate slik den fremstår i dag til minste detalj, mens georadaren forhåpentligvis vil gi oss et bilde av hva som befinner seg nedover i kulturlagene under overflaten. Først og fremst er vi ute etter bunnen av gårdshaugen for å kunne si noe om kulturlagsmengden. Er vi heldige vil vi også kunne se strukturer som ildsteder, husrester og lignende fra jernalder og middelalder bevart nede i gårdshaugen.

Gårdshaugen ved Saurbekken ble første gang undersøkt sommeren 1970. Grunneier på gården tok til å rydde jord tidlig på 1900-tallet, og i den sammenheng ble det funnet en betydelig mengde løsfunn som ble sendt inn til Tromsø Museum. Undersøkelsene på 70-tallet viste at haugen består av omtrent en meter tykke kulturlag både fra vikingtid og middelalder. Det ble også funnet spor av både et ildsted, stolpehull og voll i gresstorv fra bygninger som har vært en del av gården i forhistorisk tid, ifølge en artikkel av Inger Marie Holm-Olsen og Reidar Bertelsen. Funnene bestod i store trekk av keramikk, kleberkar og jernjenstander samt store mengder dyrebein, blant annet fra storfe, småfe og svin, samt torsk og en rekke andre fiskesorter.

Hovedprosjektet starter i september, 2012. Da installeres det måleutstyr som vil måle bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlagene nede i gårdshaugen.

Prosjektets fulle navn:
Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway “InSituFarms”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, under programmet Norsk miljøforskning mot 2015 (Miljø2015).

Samarbeidspartnere:

  • Bioforsk, Jord og Miljø
  • Kulturetaten, Troms Fylkeskommune
  • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
  • Vienna Institute for Archaeological Science
  • Tromsø museum, Universitetsmuseet
  • MVH Consult, Nederland
  • Nationalmuseet i Danmark
  • Direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)


Første gang med georadar på nordnorske gårdshaugerFørste gang med georadar på nordnorske gårdshauger
Publisert