car_ludus_west_ost3.jpg

Gladiatorskole oppdaget i den romerske byen Carnuntum

Et særegent bygningskompleks er oppdaget under bakken i den romerske byen Carnuntum, 20 km øst for Wien i Østerrike. Dette vil gi ny kunnskap om hvordan romerske gladiatorer levde og døde i den romerske provinsen langs elven Donau.

Den internasjonale forskergruppen som har gjort funnet er satt sammen av arkeologer, geofysikere og dataspesialister fra Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI-ArchPro). Her benyttes det nyeste innen såkalt ikke-destruktiv arkeologi for å bringe fram arkeologiske spor ned til de minste detaljer under bakken. Teamet vakte internasjonal interesse sist sommer da det oppdaget et nytt “Woodhenge” bare 900 m fra den kjente steinsirkelen Stonhenge i England, og andre nye funn inkluderer gravhauger fra Vikingtid i Sverige og Norge. NIKU er den norske partneren.

Geofysikksystemet, som er utviklet og brukes av LBI-ArchPro og deres partnere, gir detaljert informasjon om arkeologiske strukturer som ligger under bakken. I det romerske Carnuntum, et av de største bevarte arkeologiske kulturmiljøer av denne typen i Europa, brukte teamet en ny type radar med flere antenner som sender signaler ned i bakken samtidig. Dette for å identifisere interessante strukturer som tidligere er oppdaget ved hjelp av flyfotografering. Det interessante området lå vest for et kjent amfiteater som ble bygget i det 2. århundret etter Kristus, og som er arkeologisk undersøkt i tiden mellom 1923 og1930. Under de oppfølgende undersøkelsene i år, ble arkeologene utrolig overrasket da de nye sensorene blottla et ekstensivt bygningskompleks tolket som en skole for gladiatorer (latin – ludus gladietorius).

Det romerske amfiteateret i Carnuntum kunne romme så mye som 13 000 tilskuere. Samtidige kilder viser at det var det 4. største amfiteateret innenfor Romerriket og ble brukt til gladiatorkamper. Selv om det har vært intensive utgravninger i områdene rundt amfiteateret tidligere, var det ingen som hadde rettet oppmerksomhet mot det området hvor det nå er oppdaget en gladiatorskole. Dette var før flyfotografering ga de første hintene om at det her kunne være noen viktige bygningsrester skjult under marken. Disse flyfotografiene viste hovedvegen som ledet fra byen til amfiteateret omkranset av bygninger hvor det blant annet har vært butikker og serveringssteder. Vestsiden av vegen viste få eller ingen bygninger, men bildene ga noen hint om tilstedeværelsen av en større bygning. LBI-ArcPro bestemte seg for å undersøke disse svake sporene ved hjelp av et høyoppløselig georadarsystem som kunne dekke område på kort tid. Den unike bygningen som da kom fram er identifisert som en skole for gladiatorer, og må kunne regnes som unik i romersk sammenheng, ikke minst pga. størrelse og grad av bevaring.

Gladiatorskolen består av en stor innhegning som omslutter et område på hele 2800 m2. Den er plassert i den østre enden av en 11000 m2stor landparsell som er omsluttet av en mur. Skolebygningene var arrangert rundt en sentral indre plass, hvor radaren oppdaget en sirkulær treningsarena, 19m i diameter, og omsluttet av en liten tribune i tre for tilskuere. Fundamenter for en 100 m2 oppvarmet treningshall, et utvidet badeanlegg, og 300 m2 administrasjons- og boligkompleks for eieren av skolen kan sees i minste detalj ved hjelp av radarbildene. I kontrast til dette ser det ut til at gladiatorene hadde små celler, ikke mer enn 5 m2 i størrelse. Bildet forskerne har fått fram er så skarpt at vannlednings- og kloakksystemet og rester etter gulvanningssystemet kan ses tydelig i sammen med tilførselsveger til amfiteateret, inngang til komplekset og fundamentering til et mausoleum. Arkeologene tror også at de har lokalisert en gravplass, med romerske gravmonumenter sarkofager i sten og enkle graver, i tilknytting til anlegget.

I skala er det nyoppdagede ludus sammenlignbart med ludus magnus, den store gladiatorskolen bak Coloseum (amphitheatrum flavium) i Roma. De sensasjonelle bildene av den nyoppdagede gladiatorskolen, som har blitt oppdaget pga. den nye teknologien, er så komplett at det har gitt forskerne i LBI-ArchPro muligheten til digitalt å gjenskape anlegget uten å sette spaden i jorda.

Se animasjon

Animasjon 2

Flere bilder og animasjoner

Kontakter:
Dr. philos. Knut Paasche, NIKU knut.paasche@niku.no +47 23 35 52 11
Dir. Prof. Wolfgang Neubauer, LBI ArchPro wolfgang.neubauer@univie.ac.at   +43 664 60277 40304

Gladiatorskole oppdaget i den romerske byen Carnuntum
Publisert