Gokstad_radar_LG.jpgMagnetometer på Gokstad, høsten 2013.

LBI mot nye dybder

– Ny teknologi som hurtigere kan påvise hvor vi kan forvente arkeologiske funn, kan øke samfunnets aksept for arkeologiske undersøkelser, sier Carsten Paludan-Müller, administrerende direktør i NIKU.

– Prosjektet gir oss tilgang til en datamengde og datakvalitet på en skala som ikke har vært tilgjengelig tidligere, sier han.

Seminaret om «The LBI ArchPro Initiative and Scandinavian Archaeology» hos NIKU 30. april, ga de 50 deltagerne anledning til å høre mer om hvordan LBI-prosjektet bokstavelig talt går mot nye dybder.

Et areal på hele 23 kvadratkilometer over og under bakken er blitt kartlagt ved hjelp av georadar, magnetometer og flyskanning rundt om i Europa i løpet av det siste året.

Leder av The LBI ArchPro Initiative, Wolfgang Neubauer, mener det er viktig å sette arkeologiske funn i kontekst ved å forstå landskapet rundt. Der tradisjonell arkeologi avdekker et kulturminne, eller lite område med kulturminner, kan nye metoder som LIDAR-skanning og geofysiske undersøkelser gi en ramme for bedre å se sammenhengen i et helhetlig kulturlandskap.

Han henviste også til Valettakonvensjonen, som sier at Ikke-destruktive metoder bør brukes når det er mulig.

– Utvikling er stadig i konflikt med bevaring, sa han. Derfor er det også viktig å avdekke områder der man ikke forventer å finne arkeologi. Neubauer viste til den romerske byen Carnuntum i Østerrike, der LBI-teamet har kartlagt et kvadratkilometer stort område fullt av arkeologiske kulturminner. Der ble det også identifisert et område der det var minimalt med funn – der det var passende å anlegge en parkeringsplass for de mange besøkende til stedet. En slik anvendelse, der man avdekker mindre sårbare områder, er av interesse for virksomheter som Statens Vegvesen. NIKU har gjort en vurdering av nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter.

Mag. Erich Nau og Dr. Immo Trinks presenterte funn og teknologi brukt i prosjektet i Vestfold. Les Bebyggelse fra vikingtiden oppdaget ved Gokstadhaugen

I tillegg til deltagelse fra NIKU, var en rekke eksterne deltagere fra fra Riksantikvaren, flere museer og fylkeskommuner, Vegvesenet og andre organisasjoner til stede.

Les mer om LBI

 

 

Publisert