Kirker og kirkegårder

NIKU har nasjonal og til dels internasjonal spisskompetanse når det gjelder kirker og klostre fra så vel middelalder som nyere tid: utredning, forsking, registrering, utgraving, interiør, overflatedokumentasjon og landskapsanalyse. Vi har forskere og teknikere på fagområder som arkeologi, kunsthistorie, liturgi, arkitektur, kirkehistorie, ingeniørkunst, humanosteologi og konservering.

For arkeologi spesielt, har NIKU hatt en lang rekke oppdrag med å planlegge og gjennomføre arkeologiske undersøkelser av kirker og kirkegårder fra middelalderen. Ved å anvende moderne høyteknologi har vi kunnet foreta raske og svært nøyaktige registreringer av så vel stående murverk som skjulte strukturer under bakkeoverflaten.

I middelalderbyene kommer man pga. bygge- og reparasjonsprosjekter med jevne mellomrom i kontakt med kirkeruiner og nedlagte kirkegårder. Det som i dag er store og moderne byer – Oslo, Sarpsborg, Tønsberg, Skien, Bergen og Trondheim – var byer også i middelalderen, og i disse byene ble det bygd svært mange kirker og klostre. Slike anlegg var svært viktige i dagliglivet for middelalderens mennesker Det er viktig at disse kulturminnene undersøkes og dokumenteres på en faglig forsvarlig måte.

Les mer om kirkebygninger

Les mer om konservering av kirkekunst og inventar

Byvandring fra Christiania til middelalderbyen Oslo

Torsdag 19. mars kl. 14.30 blir det vandring med arkeolog og forsker Petter B. Molaug. Han guider oss fra NIKUs kontorer i Christiania gjennom Bjørvika til NIKUs arkeologiske undersøkelser i Oslo middelalderby.

Bjørvika betyrbyvika. I middelalderen og inn på 1700-tallet gikk sjøen helt inn til Grønland. Oslo lå på østsiden av Bjørvika. I 1624 ble byen flyttet til vestsiden av Bjørvika og omdøpt til Christiania. Vandringen tar oss tilbake i tid, over Bjørvika som etter hvert blir bygget igjen med en nye og moderne bydel og inn i Oslo middelalderby hvor det er bevart mange levninger fra middelalderen og hvor nye arkeologiske utgravninger for Vegvesenet og Follobanen har gitt oss spennende kunnskap om det gamle Oslo.

Start kl. 14.30 ved NIKU, Storgata 2.

Byvandring fra Christiania til middelalderbyen Oslo

Kirkeristen ble bygget som salgsboder for matvarer, særlig kjøttvarer i perioden 1840-59, arkitekt Grosch. Her var tidligere slakterboder utenfor kirkegårdsmuren tildomkirkensom ble reist i 1697. Ved byflyttingen gikk vannet helt opp til Dronningens gate, ved Kirkeristen.

Jernbanetorvet ble etablert ved anleggingen av Hovedbanen Christiania-Eidsvold i 1854, foran stasjonsbygningen i tegl. Dagens Østbanestasjon ble reist i 1882. Området var sjø frem til 1700-tallet.

Langs Dronning Eufemias gate gjennom Bjørvika. Ved graving for Operaen, Barcode-rekken og andre bygninger er det funnet båtvrak, bolverkskar av tre og en mengde gjenstander sunket på datings havbunn.

Utenfor middelalderbyens strandlinje, i dag markert ved Vannspeilet, var det brygger og sjøboder. Spesielt tett lå disse ved enden av Bispeallmenningen, dagens Bispegata

Mariakirken lå ytterst på neset mellom Bjørvika og munningen av Alnaelva. Den eldste Mariakirken ble bygget i tre på Harald Hardrådes tid. Den ble avløst av en steinkirke i 1130-årene, og i 1290-årene lot hertug Håkon Magnusson utvide kirken kraftig med to tårn og et nytt stort kor. Den ble kongelig gravkirke.

Kongeborgen stod innenfor Mariakirken. Det eldste anlegget var fra midten eller første halvdel av 1000-tallet. På 1200-tallet ble en borg i stein reist inntil Østre strete. Som et ytre forsvarsverk har det vært en dyp og bred vollgrav, påvist ved de arkeologiske utgravningene. Stretet kan ha gått i en bro over denne.

Nikolaikirkens kirkegård blir delvis ødelagt av den nye Follobanen, og NIKU har gravd ut ca. 120 graver fra middelalderen. Skjelettene kan fortelle oss meget om menneskene i middelalderbyen, liv, helse og gravskikk.

Clemenskirken stod inntil Nikolaikirken. Steinkirken her ble bygget på 1130-tallet, men det har vært to eldre kirker på samme sted. Vi har bare funnet kirkegårdene. De eldste gravene er fra sent 900-tall, ca. år 1000. Clemenskirken var Oslos 1000-årssted.

Oslo torg lå for enden av Bispeallmenningen og blir nå reetablert som et sentralt møtested i middelalderbyen. Inntil torget stod bispeborgen, nå delvis bevart som murer inne i Oslo Ladegårds kjeller og i Ladegårdshagen.

Hallvardskatedralen var Oslos domkirke og stod på østsiden av Bispeborgen. Den ble bygget litt før 1130. Ruinen av kirken ligger bevart i Minneparken.

Olavsklosteret var dominikanerkloster fra ca.1240. Over den bevarte østfløyen i klosteret og øst for denne ble dagens bispegård bygget i 1880-årene.

Korskirken var sognekirke for nordre bydel i Oslo. Ruinene av steinkirken er fortsatt bevart.

St. Hallvards plass. Slutt på vandringen. Trikke- og bussholdeplass.  

Byvandring fra Christiania til middelalderbyen Oslo