Teglsteinsgulv

Arkeologi i Eidsvollsbygningens kjeller

Eidsvollsbygningen har en spennende historie, og viktige og hittil ukjente sider av denne er funnet i grunnen under kjellergulvet. Det er NIKU som på oppdrag fra Statsbygg har foretatt de arkeologiske utgravningene som har avdekket fundamentmurer, teglsteinsgulv, hellelegninger, en brønn og en grue. Utgravningene har foregått med mellomrom fra juni 2011 til februar 2012.

Under hele Eidsvollsbygningen har det vært kjeller, og her holdt tjenerskapet til, mens herskapet og i 1814 Eidsvollsmennene var i etasjene over. Det er funnet flere spor av trapper som har ført opp fra kjelleren. Det var soverom (kammers) for tjenerskapet og rom avsatt til forskjellige formål. Disse kjenner vi fra plantegninger utført rundt 1800 og fra brev og en branntakst. Det var kjøkken, bryggerhus og forskjellige oppholds- og soverom for tjenerskapet. Ikke minst var det en lang fløy i øst med forsenket gulv og hvelvet tak som fungerte som mat- og drikkekjeller. Langs veggene var det i to av rommene her steinbenker hvor vi får tenke oss tønner og andre beholder. Mellom benkene var det teglgulv. 

Teglsteinene var lagt på høykant i settsand. Teglgulvet  må ha vært lagt før Carsten Ankers tid, kanskje rundt 1770 etter en brann på stedet.  Spesielt spennende er at det ble funnet deler av et enda eldre gulv med steinheller under teglgulvet. Dette er det imidlertid ikke noen klar datering på. I Carsten Ankers tid ble rominndelingen i denne delen av kjelleren gjort om, og det er funnet flere spor av skillevegger og underlag for yngre tregulv i deler av kjelleren. En brønn i bryggerhuset ble fylt igjen og en stor bakerovn ble fjernet. Alt dette har vi kunnet finne tydelige spor av gjennom de arkeologiske undersøkelsene. Et solid gulv av steinheller i nordre del av kjelleren er blitt dekket av et yngre tregulv. Det er dessverre blitt fjernet på 1800-tallet, men forskjellige spor viser at det har vært der.

Arkeologi i Eidsvollsbygningens kjeller