Arkeologiske funn gjort av skuleelevar vert utstilling

Arkeologiske funn gjort av skuleelevar vert utstilling

Kom og sjå kva skuleelevane NIKU hadde på besøk i vår fann i jordmassane frå mellomalderen.

Les mer om Arkeologiske funn gjort av skuleelevar vert utstilling
Park - eller middelalderpark - i Gamlebyen i Oslo?

Park - eller middelalderpark - i Gamlebyen i Oslo?

Kulturminnefaglig innspill i debatten om Middelalderparken i Oslo. Av Julian Patrick Cadamarteri, Jan Brendalsmo og Egil Lindhart Bauer i
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Les mer om Park - eller middelalderpark - i Gamlebyen i Oslo?
Arkeobotaniske undersøkingar – vedartsbestemming og makroanalyse

Arkeobotaniske undersøkingar – vedartsbestemming og makroanalyse

Arkeologi er ein tverrfagleg disiplin som gjer bruk av kompetanse frå mange ulike fagfelt. Mellom anna treng me kunnskap om botanikk for å analysera og tolka mykje av det organiske materialet som kjem fram under mellomalderutgravingane våre.

Les mer om Arkeobotaniske undersøkingar – vedartsbestemming og makroanalyse
Byutviklingskomiteen og Byantikvaren besøker Follobaneprosjektet

Byutviklingskomiteen og Byantikvaren besøker Follobaneprosjektet

NIKU fekk torsdag 7. april gjævt besøk av Byutviklingskomiteen og Byantikvaren i felt. Vi har fått vise fram områda direkte sør for Bispegata, der fleire bygningsstrukturar no er synlege. Ein spanande teori er at delar av dette området kan ha vorte forlate som fylgje av svartedauden. Vi har òg kunne vise fram restar av ein bygning som har hatt båsar for husdyr.

Les mer om Byutviklingskomiteen og Byantikvaren besøker Follobaneprosjektet
Middelaldersegl dekorert med bispestav funnet ved Bispegata

Middelaldersegl dekorert med bispestav funnet ved Bispegata

Rett sør for Bispegata, mellom bispegården og havneområdet fant NIKUs arkeolog Katrine Fimreite et segl/plombe av bly dekorert med en bagall (bispestav).

Les mer om Middelaldersegl dekorert med bispestav funnet ved Bispegata
En aktivist for Middelalderbyen Oslo

En aktivist for Middelalderbyen Oslo

Petter Molaugs festskrift i anledning hans 70 årsdag 19. desember 2014 er nå i salg. Petters kunnskap om Oslos middelalder har vært til glede og nytte for alle arkeologer som har møtt ham i forbindelse med feltarbeid. Enten vi kjenner ham som foreleser, skribent, sjef, veileder eller sensor har vi alle hatt stor glede av et utrolig faglig engasjement. Denne gaven er således en takk til en sprudlende fagperson med en fantastisk evne til å dele dette engasjementet med alle oss andre.

Les mer om En aktivist for Middelalderbyen Oslo
Ukas arkeolog

Ukas arkeolog

Hvem er vi og hva gjør vi? Gjennom vår "Ukas"-serie vil du bli litt bedre kjent med oss og hva vi gjør for øyeblikket

Les mer om Ukas arkeolog
Analyse av skjelett fra St. Nikolaikirkens kirkegård avslører en fryktet sykdom

Analyse av skjelett fra St. Nikolaikirkens kirkegård avslører en fryktet sykdom

Osteoarkeolog Anne Østergaard Jensen analyserer skjeletter fra St. Nikolaikirkens kirkegård. Nå har hun avslørt en fryktet sykdom.

Les mer om Analyse av skjelett fra St. Nikolaikirkens kirkegård avslører en fryktet sykdom
En høymiddelaldersk steinkjeller ved Bispeallmenningen

En høymiddelaldersk steinkjeller ved Bispeallmenningen

Under utgravninger i området kalt Arkeologigropa ble det gravd ut en steinkjeller. Kjelleren ble først avdekket høsten 2013, og utgravningene i området fortsatte til ut på høsten 2014. Utgravningene i Arkeologigropa var del av forarbeidet til Follobaneprosjektet; den østre kanten av jernbanekulverten gjennom Middelalderbyen skal ligge i dette området. Alle spor av steinkjelleren i jernbanetraseen er nå fjernet.

Les mer om En høymiddelaldersk steinkjeller ved Bispeallmenningen
Brønnen i bispehagen

Brønnen i bispehagen

Området nord for Bispegata i Oslo var i middelalderen ubebygd og assosiert med biskopens borg, som lå omtrent der Ladegården ligger i dag.De fleste bygningsrestene vi har i dette området stammer derfor sannsynligvis fra perioden etter reformasjonen i 1537, da mesteparten av borgen ble revet og hagen åpnet for husbygging for byens borgere. I de førreformatoriske lagene har det derimot vært svært få strukturer og relativt få funn.

Les mer om Brønnen i bispehagen
En gjemt eller glemt pil fra middelalderen

En gjemt eller glemt pil fra middelalderen

En pil er blitt avdekket inne i en stor tønne. Tønna var gravd ned i leiregrunnen og har fungert som en cisterne rett vest for Bispegården i Oslo. Denne cisternen har vært del av et vannforsyningsanlegg i middelalderen

Les mer om En gjemt eller glemt pil fra middelalderen
Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen

Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen

NIKU prøver stadig ut nye måter å dokumentere arkeologiske funn på. Her er et eksempel av et laftehjørne fra Arkeologigropa.

Les mer om Test av nye dokumentasjonsformer på Follobanen
700 år gammel gullring funnet i Bjørvika!

700 år gammel gullring funnet i Bjørvika!

"Finner du no’ gull?" De fleste arkeologer har fått dette spørsmålet. Og nei, stort sett finner ikke arkeologer gull, men feltarkeolog Line Hovd på Folloneprosjektet gjorde nylig det!

Les mer om 700 år gammel gullring funnet i Bjørvika!
Funn og formidling fra Follobanetraseen

Funn og formidling fra Follobanetraseen

Den nye Follobanen fra Oslo S til Ski skal gå gjennom Middelalderbyen Oslo, og NIKUs arkeologer er i full gang med undersøkelser i forbindelse med den utvidete jernbanetraseen.

Les mer om Funn og formidling fra Follobanetraseen
Vinterlig sommerfunn i middelalderbyen Oslo

Vinterlig sommerfunn i middelalderbyen Oslo

Under utgravningene på Follobaneprosjektet dukket det nylig opp en liten jerngjenstand: en isbrodd til å feste under skoen. Hvorfor har det vært bruk for slike i Oslo i middelalderen? Og hva har det med sagaene å gjøre?

Les mer om Vinterlig sommerfunn i middelalderbyen Oslo
Primitiv legekunst i Oslo

Primitiv legekunst i Oslo

Under opprensing for nye utgravninger på nordsiden av Bispegata i Oslo kom det en underlig liten jerngjenstand ut av profilveggen. Vi hadde akkurat identifisert flere lag fulle av teglstein, leire og mørtel, som vi antar stammer fra rivning av bygninger i etterreformatorisk tid – kanskje i forbindelse med flyttingen av byen fra Oslo til Christiania etter bybrannen i år 1624.

Les mer om Primitiv legekunst i Oslo
Fantastisk trefigurin fra Follobaneprosjektet!

Fantastisk trefigurin fra Follobaneprosjektet!

Fredag 29. mai fant arkeolog Maria Svendsen en nydelig utskåret trefigurin, kun 10 cm høy. Vi tror dette kan være en sjakkbrikk: en løper.

Les mer om Fantastisk trefigurin fra Follobaneprosjektet!
Velsign vår mat, O Gud: Ny runeinnskrift fra utgravningene i Middelalderbyen Oslo

Velsign vår mat, O Gud: Ny runeinnskrift fra utgravningene i Middelalderbyen Oslo

Det dukker stadig opp spennende gjenstander fra bakken under de pågående utgravningene på Follobaneprosjektet, denne gang i form av bunnen av en dreid tallerken hvor det er risset inn runer på undersiden

Les mer om Velsign vår mat, O Gud: Ny runeinnskrift fra utgravningene i Middelalderbyen Oslo
Sparebankstiftelsen DNB med pengegave til NIKUs formidlingsprosjekt

Sparebankstiftelsen DNB med pengegave til NIKUs formidlingsprosjekt

NIKU og Ladegårdens middelalderkontor skal i gang med et aktivitets- og formidlingstiltak for å øke barn og unges interesse for middelalderen i Oslo.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB med pengegave til NIKUs formidlingsprosjekt
Lost and found - 700 år etter

Lost and found - 700 år etter

Stefan Bakke, arkeolog på Follobaneprosjektet i middelalderbyen i Oslo, gjorde et artig funn 8. mai: en lærpung! Pungens åpning er snurpet sammen og har vært lukket med en tråd, men denne tråden er fullstendig bortråtnet. 19. mai ble pungen røngtenfotografert og direktesendt av Aftenposten.

Les mer om Lost and found - 700 år etter
Katzenjammer – NIKUs påskekrim

Katzenjammer – NIKUs påskekrim

Arkeologene på Follobaneprosjektet i Oslo nøster i gamle forbrytelser, det blir det påskekrim av!

Les mer om Katzenjammer – NIKUs påskekrim
En bueskytter fra middelalderens Oslo

En bueskytter fra middelalderens Oslo

Innimellom hundrevis av sko og skorester fra "Arkeologigropa" på Follobaneprosjektet, dukket en armebeskytter opp.

Les mer om En bueskytter fra middelalderens Oslo
Arkeologisk vintergravning i oppvarmede telt

Arkeologisk vintergravning i oppvarmede telt

NIKU og Follobaneprosjektet fortsetter utgravningene i middelalderbyen i vintermånedene. Jernbaneverket har lagt til rette for gode arbeidsforhold ved å sette opp telt med oppvarming på begge utgravningsområder.

Les mer om Arkeologisk vintergravning i oppvarmede telt
Spennende funn under Nikolaikirkens kirkegård

Spennende funn under Nikolaikirkens kirkegård

NIKUs utgravninger av kirkegården ved middelalderens Nikolaikirke i Oslo har avdekket spor av flere bygninger, både innad på kirkegården og under – altså fra tiden før etableringen av kirkegården. Én av bygningene bestod av to grunne steinfylte grøfter og en steinsatt kanal som ledet ut fra den ene siden.

Les mer om Spennende funn under Nikolaikirkens kirkegård
Over 100 graver avdekket ved Nikolaikirkens kirkegård i Oslo

Over 100 graver avdekket ved Nikolaikirkens kirkegård i Oslo

I sommer kunne man lese at NIKU har avdekket rester av Nikolaikirkens kirkegård, som man trodde hadde gått tapt med byggingen av Smålensbanen i 1877-79. Utgravningen av kirkegården har pågått i flere måneder, og det er avdekket mer enn 100 graver. I tillegg er det påvist spor etter tidlig bebyggelse under kirkegården.

Les mer om Over 100 graver avdekket ved Nikolaikirkens kirkegård i Oslo
Arkeologisk omvisning på Follobaneprosjeketets utgravningsområde

Arkeologisk omvisning på Follobaneprosjeketets utgravningsområde

Tirsdag 18. november var statssekretær i Klima- og miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde (H) på omvisning på Follobaneprosjektets utgravningsområder. Med seg hadde han folk fra departementets kulturminneavdeling. Riksantikvaren var også representert, samt NIKUs direktør, Carsten Paludan-Müller. Prosjektleder Lise-Marie Bye Johansen og utgravningsleder Egil Bauer, begge fra NIKU, stod for omvisningen.

Les mer om Arkeologisk omvisning på Follobaneprosjeketets utgravningsområde
Rester av Nikolaikirkens kirkegård avdekket

Rester av Nikolaikirkens kirkegård avdekket

NIKU har avdekket rester av Nikolaikirkens kirkegård. I juni i år avdekket NIKUs arkeologer skjelettrester i området øst for der middelalderens Nikolaikirke lå i Oslo. Ruinen av Nikolaikirken ble fjernet under anleggelsen av Smålensbanen (Østfoldbanen) i 1877-79, og det var antatt at det meste av kirkegården forsvant i forbindelse med dette.

Les mer om Rester av Nikolaikirkens kirkegård avdekket
Funn av brønn i middelalderbyen Oslo

Funn av brønn i middelalderbyen Oslo

I ett av utgravningsområdene på Follobane-prosjektet graves det nå ut en brønn fra middelalderen. Brønnen har vegger bestående av vannrette planker og halvkløyinger mellom fire loddrette hjørnestolper.

Les mer om Funn av brønn i middelalderbyen Oslo
Store arkeologiske undersøkelser for Follobanen

Store arkeologiske undersøkelser for Follobanen

Den nye Follobanen Oslo – Ski skal skjære seg gjennom middelalderbyen Oslo, og NIKUs arkeologer er godt i gang med undersøkelser i traséen for den brede betongkulverten. Dette er er den største arkeologiske undersøkelsen i middelalderbyen Oslo siden 1980-tallet.

Les mer om Store arkeologiske undersøkelser for Follobanen