profil_brønn.jpg

Brønnen i bispehagen

Området nord for Bispegata i Oslo var i middelalderen ubebygd og assosiert med biskopens borg, som lå omtrent der Ladegården ligger i dag.De fleste bygningsrestene vi har i dette området stammer derfor sannsynligvis fra perioden etter reformasjonen i 1537, da mesteparten av borgen ble revet og hagen åpnet for husbygging for byens borgere. I de førreformatoriske lagene har det derimot vært svært få strukturer og relativt få funn.

Dypt nede, i noen av de eldste fasene i området, fant vi imidlertid det vi mente var en grøft eller et bekkefar som løp tvers over hele feltet, fra bispeborgen i øst og nedover mot fjorden i vest. Da vi begynte å grave ut jordmassene ble snart klart at grøfta hadde vært dyp, med loddrette vegger forsterket av grovt flettverk av løvtre- og einerstaver. Rester av et enda eldre gjerde nede i grøfta viste at renna hadde vært gravd, forsterket og gradvis mudret igjen minst to ganger. Mot vest i feltet skiftet grøfta retning, og akkurat i denne vinkelen var grøfta mye bredere – med en mystisk forsenkning i overflaten.

Les mer på NIKUs arkeologiblogg