forside_petter_bok.jpg

En aktivist for Middelalderbyen Oslo

Petter Molaugs festskrift i anledning hans 70 årsdag 19. desember 2014 er nå i salg. Petters kunnskap om Oslos middelalder har vært til glede og nytte for alle arkeologer som har møtt ham i forbindelse med feltarbeid. Enten vi kjenner ham som foreleser, skribent, sjef, veileder eller sensor har vi alle hatt stor glede av et utrolig faglig engasjement. Denne gaven er således en takk til en sprudlende fagperson med en fantastisk evne til å dele dette engasjementet med alle oss andre.