ridder.JPG

Funn og formidling fra Follobanetraseen

Den nye Follobanen fra Oslo S til Ski skal gå gjennom Middelalderbyen Oslo, og NIKUs arkeologer er i full gang med undersøkelser i forbindelse med den utvidete jernbanetraseen.

Follobaneprosjektet er den største arkeologiske undersøkelsen i Middelalderbyen Oslo siden 1980‐tallet. Utgravningene finansieres av Jernbaneverket og gjennomføres av NIKU. Mange spennende funn er allerede gjort, og vi forventer enda flere.

Funn og formidling fra FollobanetraseenVi har laget to plakater som forteller og beskriver funn og informasjon fra våre utgravninger i Follobanetraseen:

Her kan du lese mer utgravninger og funn

Her kan du se et lite utvalg av gjenstandsfunnene