Middelaldersegl dekorert med bispestav funnet ved Bispegata

Rett sør for Bispegata, mellom bispegården og havneområdet fant NIKUs arkeolog Katrine Fimreite et segl/plombe av bly dekorert med en bagall (bispestav).

Det er fra "bagall" at baglerne fikk sitt navn. Baglerne ble ledet av biskop Nikolas Arneson mot kong Sverre og birkebeinerne. Seglet ble funnet blandt bygningsrester som nå er under utgravning. Kanskje disse bygningene kan dateres til Niklas Arnesons biskopsperiode 1189/90-1225? I løpet av Follobaneprosjektet har NIKU funnet spor av mye byggeaktivitet langs Bispegata (middelalderens Bispeallmenning) fra rundt 1200.

Middelaldersegl dekorert med bispestav funnet ved Bispegata