Ukas arkeolog

Hvem er vi og hva gjør vi? Gjennom vår "Ukas"-serie vil du bli litt bedre kjent med oss og hva vi gjør for øyeblikket

Ukas arkeolog: Trond Engen
Alder: 54 år
Utdannelse: Master i arkeologi (avhandling om gjenbruk av tremateriale fra middelalderens Oslo)
Jobb i NIKU: Arkeologisk feltarbeid på Follobaneprosjektet i Oslo. Tronds første arkeologiske utgravning var i Oslo gate 6 i 1987. Da arbeidet han for Riksantikvarens utgravningskontor. Han har jobbet i flere store prosjekter i NIKU, helt fra opprettelsen i 1994, men han har også jobbet mye for Norsk maritimt museum. Han kjenner Oslo havn godt, og har gravd ut flere bryggeanlegg og båter.

 

Ukas arkeolog


Som du kan se av bildet, graver ikke arkeologer med teskje! Trond benytter en elektrisk minigraver for å fjerne tykke kulturlag i NIKUs utgravningstelt sør for Bispegata. Med en kyndig fører bak spakene blir gravemaskinen svært presis i bevegelsene og fungerer omtrent som en stor krafse. Trond graver i et område som i middelalderen ble fylt ut med store mengder avfall og jordmasser. Etter hvert som Trond graver opp massene med maskin, blir de gjennomgått og gjenstander plukkes ut. Det er svært mange gjenstander i laget, blant annet lærsko, keramikk, fragmenter av klebersteinskar og deler av tregjenstander, for eksempel tallerkener.

 

Ukas arkeolog: Lars Haugesten
Alder: 35 år
Utdannelse: Bachelor i Økonomi & administrasjon BI Sarpsborg. Bachelor i arkeologi på Universitetet i Oslo. Master i arkeologi på Københavns Universitet.
Jobb i NIKU: Feltleder 2 på Follobaneprosjektet fra mai 2014 til januar 2015. Feltleder på Anders Madsens gate i Tønsberg august 2015 til mars 2015. Feltleder på Storgaten 51 VA i Tønsberg fra mars 2015.

I følge Lars er det beste med å være arkeolog på NIKU er at dagene aldri blir helt de samme. Du vet aldri hva som dukker opp på utgravningene. I tillegg er det spennende å kombinere moderne teknologi med arkeologi, noe som viser at arkeologi ikke bare er tørt og konservativt, men et yrke som ikke er redd for å fornye seg. Kollegaene er hyggelige og de faglige diskusjonene er interessante og mange. Å være feltleder er også en utfordring, da man har mange baller i luften samtidig. Det er deilig å ha en jobb som man kan glede seg til hver dag.

Ukas arkeolog


På bildet sitter Lars og tegner opp kulturlag fra en utgravning i Anders Madsens gate. Lagene graves etter single context-metode, og tegninger som viser hvordan lagene relaterer seg til hverandre er et godt hjelpemiddel når han holder styr på den store matrisen som viser stratigrafien på feltet.

 

Ukas arkeolog: Tone Bergland
Alder: 27 år
Utdannelse: Master i arkeologi fra NTNU i 2014 samt årsstudie i historisk osteologi fra Universitetet i Lund
Jobb i NIKU: Arkeologisk feltarbeid på Follobaneprosjektet i Oslo. Ansatt siden november 2015. Tone har jobbet for NIKU flere ganger: i Tønsberg våren og høsten 2014 og i Trondheim høsten 2015, før hun begynte på Follobaneprosjektet. Sist desember var hun tilbake i Tønsberg hvor hun gjennomgikk det osteologiske materialet fra utgravningen i Anders Madsens gate.

Ifølge Tone har det vært veldig spennende å jobbe alle de ulike stedene, men hun vil ikke legge skjul på at de kuleste tingene har dukket opp i Oslo. Hennes osteologiske kompetanse gjør at hun kan artsbestemme knokler som blir funnet under utgravningene. Hun blir stadig ropt over av andre arkeologer som lurer på hva slags dyr en knokkel stammer fra, samt hvilken del av dyret. Tone samler knokler til en referansesamling som kan brukes av arkeologer til å lære seg å gjenkjenne ulike dyr.

 

Ukas arkeolog

På bildet holder Tone en beinfløyte hun nettopp har funnet. Fløyta er lagd av leggbein (tibia) fra småfe, trolig sau, geit, eller rådyr. Fløyta har sju hull på oversiden og ett på undersiden. Den er full av jord, så hun har ikke forsøkt å spille på den. Dette vil nok uansett ikke fungere, dessverre, siden fløyta trolig mangler et munnstykke av tre.

 

Ukas arkeolog: Erlend Nordlie 
Alder
: 33 år
Utdannelse:
Master i arkeologi fra Universitetet i Oslo i 2009
Jobb i NIKU:
Feltleder på Follobaneprosjektet i Oslo. Ansatt siden april 2014.

 

Ukas arkeolog

Erlend er teltets herre. Som feltleder sørger han for daglig drift av utgravningene i sitt domene: teltet sør for Bispegata. Han er fornøyd med laget sitt – både det stratigrafiske laget som han holder på å grave, men ikke minst det mannskapsmessige. Utgravningene på Erlends felt varer til slutten av mai, og etter det ser han fram til å bearbeide resultatene. Blir det mye hersing som feltleder? «Nei, det får prosjektledelsen ta seg av», sier Erlend. Erlends ønske for dagen er å finne flere bryner. Han liker bryner.

«Her skal du få noe å bryne deg på», sier utgravningsleder Magnus Helstad, som graver i nærheten og nettopp har funnet et langt bryne.

«…»

«Nå må jeg gå og jobbe», konstaterer feltleder Erlend.

 

 

Ukens arkeolog: Mari Dyrstad Hartvigsen         
Alder
: 29 år
Utdannelse: Master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Tema for avhandlingen var smedredskaper i graver fra Rogaland og gjenstandenes tilknytning til den avdøde.
Jobb i NIKU
: arkeologisk feltarbeid på Follobaneprosjektet i Oslo. Ansatt siden januar 2015.

 

Ukas arkeolog


Mari jobber med vasking av lærgjenstander fra utgravningene på Follobaneprosjektet. NIKUs arkeologer finner svært store mengder lær i jordlagene som graves ut, og for å unngå at gjenstandene mugner eller tørker ut må de vaskes og legges i poser og kasser med vann. For det meste består lærmaterialet av sko, men rett som det er dukker det opp andre spennende ting, for eksempel slirer eller pengepunger. Noen av lærfragmentene som er gjennomgått har hatt patter, noe som viser at hele dyrets skinn ble brukt av garveren. Det er også funnet en hel spene fra ku! Kanskje den er brukt som fingerbøl?

 

Ukas arkeolog: Håvard Hegdal
Alder:
43 år
Utdannelse:
Master i arkeologi (avhandling om neandertalere og adferdsøkologi) og bachelor i biologi fra Universitetet i Oslo. Hovedfag i metallkunst fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. 2-årig utdannelse i folkekunst fra Raulandsakademiet ved Høgskolen i Telemark.
Jobb i NIKU:
Arkeologisk feltarbeid på Follobaneprosjektet i Oslo. Ansatt siden september 2013.

Ukas arkeolog

Håvard gjennomgår gjenstandsfunn fra utgravningene i området nord for Bispegata, altså innenfor området hvor kulverten for Follobanen skal bygges. Dette området er ferdiggravd fra arkeologenes side, og nå jobber Jernbaneverkets entreprenører i området.

En gjennomgang av gjenstander slik som Håvard holder på med gir et godt overblikk over funnene fra et område. Dette hjelper oss i tolkningen av feltet, ikke minst når det gjelder datering av ulike jordlag og konstruksjoner. Gjenstandene Håvard har foran seg på bildet er fragmenter av en kakkelovn, trolig fra andre halvdel av 1500-tallet. Skår fra den samme ovnen ble funnet spredt på flere ulike steder, og vi kan dermed anta at alle disse jordlagene er like gamle.

En sortering av gjenstandene gjør at vi kan sørge for best mulig oppbevaring av ulike materialgrupper. Noe skal oppbevares vått og noe tørt, noe kaldt og noe i romtemperatur. Håvard skal skrive et blogginnlegg om funnet av kakkelovnfragmentene, så følg med på NIKUs arkeologiblogg for mer informasjon om disse!

 

Ukas arkeolog: Kristine Ødeby
Alder: 27 år
Utdannelse
: Master i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Tilleggsutdannelse i treskjæring.
Tittel på masteravhandling
: ”Gjennom portalen – motiver fra dyrestilene på treportaler i middelalderens Telemark”. En studie av gjenbruken av motiver fra vikingtidens dyrestiler i middelalderens romanske stil.
Jobb i NIKU
: arkeologisk feltarbeid på Follobaneprosjektet i Oslo. Ansatt siden september 2015.

Ukas arkeolog


Kristine sitter her i en moderne kabelgrøft som er tømt for jordmasser. Hun jobber med å fjerne et 20 cm tykt jordlag som inneholder mye treflis fra byggearbeider samt en god del gjenstander, blant annet lærsko og treplugger. På bildet holder hun rester av en stroppsko som trolig stammer fra midten av 1200-tallet. Jordlaget hun graver bort ligger mellom noen trestokker som har vært del av et fundament. Konstruksjonen som fundamentet var lagt ned for er ikke bevart.