runeinnskrift.jpg

Velsign vår mat, O Gud: Ny runeinnskrift fra utgravningene i Middelalderbyen Oslo

Det dukker stadig opp spennende gjenstander fra bakken under de pågående utgravningene på Follobaneprosjektet, denne gang i form av bunnen av en dreid tallerken hvor det er risset inn runer på undersiden

Gjenstanden som nettopp er funnet er knekt i to deler, men de passer fint sammen, og når man holder dem mot hverandre kommer to tegn til syne: et lite kors og en R. Den tydelige avgrensningen av tallerkenbunnen, synlig som en bue i venstre og høyre del av gjenstanden, viser at innskriften ikke kan ha bestått av flere enn disse to tegnene.

Les mer om funnet på på NIKUs arkeologiblogg