Utgravning i Skiens middelalderhavn

Utgravning i Skiens middelalderhavn

Høsten 2014 hadde NIKU en sjelden anledning til å grave ut i middelalderbyen Skien. På grunn av planering etter flere bybranner regner man med at det kun var få gjenværende lommer med middelalderlag i dette området i Skien. Men den antagelsen ble gjort til skamme da gravingen begynte.

Les mer om Utgravning i Skiens middelalderhavn