Skipsfunn i Bjørvika

Skipsfunn i Bjørvika

Ved NIKUs utgravninger i Barcode B13, like vest for Nordenga bro i Oslo, har arkeologene funnet godt bevarte rester av en båt fra middelalderen. Det er grunn til å tro at båten er fra senmiddelalderen.

Les mer om Skipsfunn i Bjørvika