Barcode baat2.JPG

Skipsfunn i Bjørvika

Ved NIKUs utgravninger i Barcode B13, like vest for Nordenga bro i Oslo, har arkeologene funnet godt bevarte rester av en båt fra middelalderen. Det er grunn til å tro at båten er fra senmiddelalderen.

Båten ligger nær brygger og sjøbodfundamenter fra 13- og 1400-tallet. Den er klinkbygget og lengden på vraket anslås å være 13-15 meter.  Til nå er deler av kjølen, band og hudbord avdekket i leira. I kjølen er det funnet et mastehull.

Skipsfunn i BjørvikaSkipsfunn i Bjørvika
Publisert