Profil_Oppstart.jpg

Utgravninger i Anders Madsens gate i Tønsberg

Mandag 24. august startet utgravningene i Anders Madsens gate i Tønsberg.

Her skal parkeringsplass bli til leiligheter og kontorer, men først skal våre arkeologer inn og gjøre en større undersøkelse. NIKU har foretatt forundersøkelser på Anders Madsens gate i 2009 og 2013. Etter forundersøkelsen i 2013 ble det konkludert med at det finnes kulturlag bevart over hele tiltaksområdet, både middelalderske og yngre. Kulturlagenes tilstand var noe varierende, og forundersøkelsene gav ikke grunnlag for å konkludere om hvilke funksjoner området har hatt i middelalder.

Les mer på NIKUs arkeologiblogg

Utgravningen vil pågå hele høsten, så følg med på Arkeologibloggen og skje hva som dukker opp!

Kontaktperson: Sunniva Wilberg Halvorsen