Profil_Trondheim_torg.jpg

Arkeologiske undersøkelser på Torvet i Trondheim

I august starter NIKU opp med utgravninger på Torvet i Trondheim. Dette er et spennende område og vi håper de arkeologiske undersøkelsene vil gi oss ny og mer kunnskap om byens historie.

På Bystyremøte 30. april ble den første del av undersøkelsene på Torvet godkjent. Etter planen begynner vi rigging 10. august med gravestart 17. august. Utgravningen er planlagt å vare i 12 uker, så vi burde være ferdig i god tid før julemarkedet.

Vi satser på å ha plakater på gjerdet omkring utgravningsfeltet som kan oppdateres etter hvert som nye funn dukker opp. På grunn av utstrakt bruk av gravemaskin vil det være vanskelig å ha omvisninger innenfor gjerdet, men vi få se hva vi få til!

Hva venter vi å finne? Torvet ble anlagt etter bybrannen i 1681 over tidligere eiendommer som hadde blitt ekspropriert. Dette var et område hvor det var mange håndverkere, spesielt i den søndre del hvor flere smed holdt til. I middelalderen var området en del av byens innmark og landbruksspor vil vi nok finner. Området har også et stort potensial for forhistoriske funn, det er kommet frem anleggsspor fra yngre jernalder i de tilgrensende områder. Så vi regner med det vil kommer frem mye nytt om Trondheims historie i år, og i fortsettelsen til neste år.

Arkeologiske undersøkelser på Torvet i Trondheim