Profil_munkegata.jpg

Hva skjuler seg under Munkegata?

I løpet av helgen 10-12 juli gjennomførte Trondheim Kommune en rekke gravearbeider i nordre del av Munkegata. Det ble gravd for oppsetting av nye gatelys, sanntidssystem for busstrafikken og fremføring av fjernvarme. Som vanlig når det graves i bygrunnen ble arbeidene overvåket av arkeologer fra NIKU.