Profil_Middelalderstein.jpg

Middealdersk gravstein fra Kjøpmannsgata

Under graving for en dreneringsgrøft i Kjøpmannsgata ble det forrige uke funnet rester av en eldre gjenfylt kjeller fra 16-1700-tallet. Blant all tegsteinen fant vi to stein fra middelalderen.

De to steinene er begge fragmenter av større stein. Den ene, som er i to biter er en rest av en profilert ramme rundt en dør eller ett vindu. Steinen er veldig fint uthogd og ser ut til å være av håndverksmessig svært god kvalitet.

Den andre steinen er mer uvanlig og spennende, men desverre har vi bare en liten bit av denne bevart. Steinen er ett fragment av en middelaldersk gravstein eller gravhelle i marmor. Fragmentet vi har er en del av kanten av steinen med rester av innhogd dekor og tekst. Av dekoren på toppen av steinen er det kun to parallelle rette linjer bevart, på den skrå avfasede kanten av steinene er det bevart en «R» og «:». «:» er på de middelalderske gravsteinene brukt for å markere mellomrommet mellom to ord. Slike gravsteiner var ibruk i tiden mellom 1200- og 1400-tallet.

Middealdersk gravstein fra Kjøpmannsgata

Fragment av middelaldersk gravstein i marmor

Les mer om funnene på vår arkeologiblogg