Vi søker etter feltarkeologer til årets feltsesong i Trondheim

Vi har behov for feltarkeologer for større og mindre oppdrag i Trondheim sentrum med omegn for feltsesongen 2016 - fra april til november.

Det er ønskelig, men ikke nødvendig, med erfaring fra single-context dokumentasjon, bruk av Intrasis og digitalt innmålingsutstyr. Søkere med osteologisk eller humanosteologisk erfaring oppfordres særlig til å søke. NIKU tar forbehold om eventuelle endringer av tidsrom, varighet og omfang av planlagte oppdrag.

For å bli vurdert må søkere ha minimum bachelorgrad i arkeologi og erfaring fra arkeologisk feltarbeid.  HMS- og førstehjelpskurs tilbys dersom søker ikke kan dokumentere å ha gjennomgått slik opplæring i løpet av de siste 2 årene.

Send en åpen søknad med CV på e-post til rekruttering@niku.no merket med «Trondheim».

Du må spesifisere hvilke perioder du er tilgjengelig. Det vil være anledning til å ta noe ferie midtveis i feltsesongen.

 NIKU tilbyr lønn i henhold til gjeldende regulativ for feltarbeid i NIKU. Stillingene vil være knyttet til NIKUs distriktskontor i Trondheim. NIKU dekker ikke kostnader til innlosjering, diett eller nattillegg.

Du vil bli kontaktet dersom din søknad er aktuell for NIKU.

Vi søker etter feltarkeologer til årets feltsesong i Trondheim