Mer arkeologi i Trondheim

Mer arkeologi i Trondheim

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen.

Les mer om Mer arkeologi i Trondheim
Archaeologists in Norway find the church and altar of Viking king Olav Haraldsson

Archaeologists in Norway find the church and altar of Viking king Olav Haraldsson

Archaeologists in Norway find the church where the Viking king Olaf Haraldsson was first enshrined as a saint. The find is sensational because it confirms Norse saga accounts of important events that occurred at the dawn of Christianity in Norway.

Les mer om Archaeologists in Norway find the church and altar of Viking king Olav Haraldsson
Olav den helliges alter i Trondheim

Olav den helliges alter i Trondheim

Nå mener arkeologer å ha funnet Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum. Restene av et mulig høyalter i kirken blir vurdert som en arkeologisk sensasjon.

Les mer om Olav den helliges alter i Trondheim
Spennende funn av tidlig middelalderkirke i Trondheim.

Spennende funn av tidlig middelalderkirke i Trondheim.

NIKUs arkeologer har avdekket en kirke fra tidlig på 1000-tallet i Trondheim. Kan det være Olav den elliges kirke?

Les mer om Spennende funn av tidlig middelalderkirke i Trondheim.