Apotekervarer fra Torvet i Trondheim

Apotekervarer fra Torvet i Trondheim

Under utgravingen på Torvet i Trondheim dukket det opp flere store groper fra 1800-tallet nord på feltet. Et virvar av store groper, gravd delvis ned i hverandre og fylt med sand, jord, husholdningsavfall og bygningsrester.

Les mer om Apotekervarer fra Torvet i Trondheim
1600-talls mynt på Torvet i Trondheim

1600-talls mynt på Torvet i Trondheim

Under fjerningen av det nederste laget over dyrkingslaget på Torvet dukket det opp fire mynter i en radius på 1 m. Alle myntene ser ut til å stamme fra tiden mellom 1586-1635.

Les mer om 1600-talls mynt på Torvet i Trondheim
Nye funn fra Torvet i Trondheim

Nye funn fra Torvet i Trondheim

Utgravningene på Torvet i Trondheim er godt i gang. For hvert lag dukker nye funn opp. Her er noen smakebiter.

Les mer om Nye funn fra Torvet i Trondheim
Utgravningene på Torvet i gang!

Utgravningene på Torvet i gang!

Mandag 17. august startet de arkeologiske utgravingene på Torvet i Trondheim. I år er det den nordøstre kvadranten som skal graves. Utgravingen ble åpnet med brask og bram og celebert besøk.

Les mer om Utgravningene på Torvet i gang!
Arkeologiske undersøkelser av Torvet i Trondheim

Arkeologiske undersøkelser av Torvet i Trondheim

17. august 2015 starter de arkeologisk undersøkelse på Torvet i Trondheim. Det er forventet å finne arkeologiske spor etter menneskelige aktiviteter i området fra byens grunnleggelse for omtrent tusen år og frem til i dag. Det kan ikke utelukkes at vi kan finne spor som går enda lengre tilbake i tid, da slike er funnet i området vest for torvet.

Les mer om Arkeologiske undersøkelser av Torvet i Trondheim