Profil_mynt_torvet.jpg

1600-talls mynt på Torvet i Trondheim

Under fjerningen av det nederste laget over dyrkingslaget på Torvet dukket det opp fire mynter i en radius på 1 m. Alle myntene ser ut til å stamme fra tiden mellom 1586-1635.

To av myntene  er to 1- skillinger preget for Christian IV (1588-1648). De to myntene er av en type som ble preget mellom 1619 og 1622. På den ene mynten kan årstallet leses og denne er stemplet 1620. Den tredje mynten er en Duit fra Gelderland preget i 1635. Myntenheten duit har gitt opphav til det norske uttrykket «døyt» noe som kanskje sier noe om hvor vanlige disse var i Norge.

Les mer og se bildene på NIKUs arkeologiblogg